Kategorier
Uganda I

Uganda I: Succesfuldt ernæringsprogram for spædbørn i Uganda

Sr. Harriet, der leder vores ernæringsprogram for spædbørn i Uganda, sendte i foråret denne hilsen.

Hilsener fra Nkokonjeru hospital, og lad mig benytte denne mulighed til at sige godt nytår 2022 til alle i Sankt Vincent Grupperne.

Vi takker alle i Sankt Vincent Grupperne for støtten, der er givet til vores folk og i højere grad til at vores fremtidige generation vokser godt op. Programmet er stadig i gang på trods af udfordringerne fra Covid 19-pandemien. På trods af det måtte vi stadig køre programmet som sædvanligt i den begrænsede tid der blev givet på grund af udgangsforbud.

Vi var nødt til at købe beskyttelsesudstyr mod covid virussen. Dette omfatter ansigtsmasker, skjolde, forklæder og desinfektionsmidler for at beskytte os selv mod virussen.

Hjemmebesøg

I alt har vi haft 60 hjemmebesøg. Her blev10 børn identificeret og tilmeldt programmet for vækstovervågning og supplerende spædbørnsbespisning, mens vi fortsatte undervisningen af børn og mødre i bespisning. Jeg er glad for at sige, at alle børn i programmet har fremskridt.

Kvartalsmøder

Vi har haft to kvartalsmøder i året afholdt på sygehuset. Vi fik nogle forslag og forespørgsler fra vores ernæringsvejledere og kunder. Ernæringsvejlederne er udstationeret i landsbyerne hvor de hjælper os med at identificere underernærede børn og uddanne deres mødre. De bad om at få nogle store tæpper eller måtter, som de kan sidde på, når de samles til uddannelse. De anmodede også om forklæder og noget supplerende spædbørnsmad til spædbørn, der er tydeligt underernærede. Vi har set, at nogle spædbørn har en meget dårlig appetit for moset mad, og derfor skal de have noget tilskudsmad for at de kan få det bedre.

Med din støtte håber vi at fortsætte arbejdet og tjene samfundet. Men det er dog trist, at vi mistede to ernæringsvejledere sidste år for Buira East og Ndolwa. Vi kunne ikke forlade landsbyerne uden ernæringsvejledere, og derfor måtte vi erstatte dem. Må deres sjæl hvile i evig fred!

Mit team, jeg arbejder med, består af to ernæringsvejledere per landsby, hvilket i alt giver 30 og 3 supervisorer fra hospitalet (sygeplejersker).

Sr. Harriet slutter med at skrive, at de i 2021 har udskrevet 80 børn fra projektet.

Du kan støtte ernæringsprogrammet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Uganda I.

Kategorier
Uganda I

Uganda I: Nyt fra ernæringsprojekt for børn i Uganda

Sr. Harriet Musoke, som leder vores ernæringsprojekt for børn under 5 år i Uganda, har sendt denne rapport:

”NKOKONJERU HOSPITAL ERNÆRINGSPROJEKTRAPPORT FOR 2020

På vegne af hospitalets ledelse og samfundet takker vi Sankt Vincent Grupperne og alle, der bidrager til bæredygtigheden af ernæringsprojektet i St. Francis Hospital Nkokonjeru for det gode samarbejde.

Jeg må først og fremmest takke Sankt Vincent Grupperne for éngangsstøtten på ca. 1.837 USD for køb af 270 myggenet i september 2020, og disse nyanskaffede myggenet vil beskytte vores børn mod malaria.

Vi beder om Guds velsignelse over dig, og vi takker dig fordi du aldrig holder op med at hjælpe os, hvor der måtte være behov.

De bedste hilsner fra os alle.”

Sankt Vincent Grupperne har modtaget en ny ansøgning for projektet fra Sr. Harriet, hvorpå hun anmoder om et beløb der dækker 3 kalenderår med start den 1. januar 2021 og en slutdato den 31. december 2023. Her er der tale om et beløb på ca. DKK 25.861,00 per år, hvilket vil dækker de faste udgifter til ernæringsprojektet.

Yderligere skrev Sr. Harriet, at de har planen om at starte et nyt projekt for en grisefarm, der sigter mod at øge selvforsynende ved at give en gris til hver deltager som start.

Sr. Harriet anmoder også om ekstra støtte der svarer til ca. DKK 4.574,00 til indkøb af varer som paraplyer, gummistøvler, forklæder og diverse udstyr.

Kategorier
Uganda I

Uganda I: Nyt fra ernæringsprojekt for børn i Uganda

Sr. Harriet, der leder vores ernæringsprojekt i Uganda, har sendt denne rapport:

NKOKONJERU HOSPITAL ERNÆRINGSPROJEKTRAPPORT FOR 2019

Jeg må først og fremmest takke Gud for livets gave til os alle.

Vi har gået meget igennem i 2019, men alt i alt er vi kommet godt til slutningen af det, og desuden er nogle af vores mål nået.

På vegne af hospitalets ledelse og samfundet som helhed takker jeg Sankt Vincent Grupperne og alle, der bidrager til bæredygtigheden af ernæringsprojektet i St. Francis hospital Nkokonjeru.

Vi beder om Guds velsignelse over dig, og vi takker dig fordi du aldrig holder op med at hjælpe os, hvor der måtte være behov.

Vi lykønsker alle vores børn, der nu har nået målstandarden for børns vækst. 35 børn er kommet godt igennem ernæringsprojektet, hvilket betyder, at de har forbedret deres sundhedsmæssige tilstand, og nu er deres værger i stand til at forberede dem nærende måltider uden økonomiske begrænsninger, fordi de nu ved hvad de skal gøre.

Projektet har været i gang hele året uden tilbagegang, fordi der altid har været penge til rådighed. Vi har fastholdt de 14 landsbyer i projektet, og for tiden har vi 265 børn under fem år som deltager i projektet, men den største procentdel er under to år.

Vi har ikke registreret noget frafald eller dødsfald i år inden for projektet. Jeg vil sige, at projektet har været et under for så vidt angår spædbørnsernæring. Vi forfølger dårlig ernæring og underernæring hos børnene i samfundet.

Resultater

  • Børns hygiejne er blevet opretholdt og forbedret
  • Plejerne er glade, fordi vi giver dem lidt mad til børnene, for eksempel sukker og grødmel under hvert besøg. Vi sørger for, at hvert barn får mindst 250 g sukker og grød (hirse eller blandet grød), og dette har motiveret dem til at komme til samlingerne.
  • Alle børn vokser godt

Vi har ikke haft alvorlige udfordringer, der kan afbryde kontinuiteten i projektet.

Til sidst et ønske fra værgerne.

Hvis det er muligt, vil de gerne have nogle myggenet, således at børn er beskyttet mod malaria. De net som regeringen leverede for længe siden, er for gamle og fulde af huller, og andre børn må sove uden myggenet.

Kategorier
Uganda I

Uganda I: Hjælper mødre i ernæring af børn

Kære læsere,

Vi vil gerne sige mange tak for Sankt Vincent Gruppernes støtte for at holde vores ernæringsprojekt kørende på Nkokonjeru Hospitalet. På hospitalets vegne og vores lokale samfund værdsætter jeg jeres fortsat økonomiske støtte.

Vi har haft nogle aktiviteter, der fandt sted her i Uganda:

  1. rutinemæssigt besøg i landsbyerne for børnevækstsovervågning/sundhedsundervisning
  2. de kvartalsvis praktiske sessioner – hidtil havde vi to
  3. Opdateringskursus for ernærings-vejledere

Tidligere havde vi 15 landsbyer, men landsbyen Wabiduuku blev fusioneret med den nærliggende landsby Nkokonjeru Central fordi de blev samlet på én gang på en angivet station. Vi har pt. 14 landsbyer i vores projekt.

Der var i alt 350 børn i 14 landsbyer, som har haft gavn af programmet, men 60 børn er blevet udskrevet. Så er der stadig 290 børn som er knyttet til vores program. Der er også kommet 48 børn, som er nytilmeldte.

Med Sankt Vincent Gruppernes løbende støtte vil vi fortsætte med at servicere vores lokale samfund. Vi er også begyndt med at lære mødrene at lave mad i pulverform, fordi det er nemmere og tidsbesparende under forberedelsen. Til eksempel knuste bønner, sølvfisk, søde kartofler og kassava som kan konserveres i god tid. Vi håber, at hvis de tager ved lære af systemet, så vil det hjælpe mødrene med at forberede baby-måltider i tide uden ulemper.

Nogle fødevarer som sølvfisk, når den bliver moset, kan den tilsættes i maden til baby eller i grøden.

Alle i landsbyerne er bekendt med vores projekt og de møder altid op til vores sammenkomster, og de har lært meget, hvad angår børns sundhed.

Sr. Harriet, Uganda

Kategorier
Uganda I

Uganda I: Hjælper mødre i ernæring af børn

Sankt Vincent Grupperne har underskrevet en ny kontrakt med Sr. Harriet i Uganda. Kontrakten trådte i kraft den 1. december 2017 og vil afslutte ultimo december 2020.

Projektet begyndte i maj 2007 og har til formål at reducere fejlernæringen af børn under fem år med 25%. Projektet finder sted i Nkokonjeru katolske sogn på St. Francis Nkokonjeru Hospital i bispedømmet Lugazi i Uganda. Dette projekt hedder på deres lokale sprog – KITOBERO.
Sr. Harriet takker Sankt Vincent Grupperne for støtten, som har hjulpet mødrene vedrørende ernæringsvejledning, amning og vækstovervågning af børn under fem år.

Ernæringsvejlederne hjælper med at mobilisere mødrene i at deltage i sessionerne. Sygeplejerskerne fra hospitalet overvåger børnene månedligt. Der er i alt 349 børn i 15 landsbyer, som har haft gavn af programmet. Ernæringssessioner udføres hver tirsdag ugentligt på hospitalet for de mødre, der bringer deres børn til rutinemæssig immunisering.

Fordele:
– de gennemførte et opfriskningskursus for ernæringsvejlederne i april i år
– mødrene har lært at bruge fødevarer fra deres egne haver for at forberede næringsrige mad til deres børn, hvilket forbedrer børnenes sundhed.
– de har et henvisningssystem af børn som er i meget dårlig stand, hvilket bruges af hospitalet.

Udfordringer:
– Dårlige veje gør at vejlederne til tider kommer for sent til undervisningsstederne, især i regntiden.
– ernæringsvejlederne anmoder også om paraplyer, regnfrakker og gummistøvler for beskyttelse mod sol og regn.

kr