Zimbabwe – Windhover Trust

Oplysninger om bidragsmodtager

Navn Zimbabwe – Windhover Trust
Adresse Number 2 Newall Avenue, Kumalo, Bulawayo

Zimbabwe

Kontaktperson Virginia Tomlinson
Formål/Beskrivelse Formålet med projektet er at hjælpe handicappede med daglige leveomkostninger, forbedre huset og udvide indkomstskabende aktiviteter.
Historie Tro&Lys har støttet projektet i adskillige år. I 2021 er der indgået kontrakt med Sankt Vincent Grupperne om støtte.
Støttede aktiviteter Daglige udgifter til mad, medicin og hjælpemidler. Hjælp til renovering af hus.
Kontaktperson i SVG Inge Switon-Rønnow