• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Uganda I: Årsrapport 2022 fra Sankt Francis Nikokonjeru Hospital i Uganda

Vi takker Gud for alle vores liv.  Vi takker jer for det velgørende arbejde som sikrer at afrikanske børn opnår et godt helbred.

Med glæde vil jeg gerne fortælle, at projektet forløber godt, og vi takker for den fortsatte støtte. Projektet kører i 13 landsbyer.

Vi havde nogle aktiviteter, der fandt sted i løbet af året.

På vores kvartalsmøder deler vi erfaringer, resultater, udfordringer og behandler bekymringer fra fællesskabet om projektet samt evaluerer projektets fremskridt i hver enkelt landsby.

Ydermere foretager vi også rutinemæssigt besøg i landsbyerne vedrørende overvågningen af børnenes vækst, vi oplyser via sundhedsuddannelses-samtaler med kvinderne om amning, immunisering, spædbørnsmad osv. for at skabe opmærksomhed omkring de efterfølgende hjemmebesøg.

Vi aflagde 64 hjemmebesøg i løbet af året. Ved disse hjemmebesøg ønsker vi at se, om kvinderne er i stand til at praktisere hvad de har lært under landsbyens uddannelsessammenkomster. Vi har kunnet observere det enkelte hjem og dets omgivelser for godt helbred samt rådgive, hvor det er nødvendigt, og også opmuntre dem til at have nogle indkomstskabende aktiviteter.

Vi har haft muligheden for at organisere og tilberede nærende opskrifter i forskellige landsbyer. Hver landsby har som minimum fået tilberedt et måltid baseret på disse opskrifter.

I år er 58 nye børn blevet tilmeldt projektet, og 49 er blevet udskrevet med godt helbred og vækst. I dag har projektet i alt 294 børn der stadig er aktive.

Vi sender vores oprigtige tak til SVG og alle sponsorer for den fortsatte støtte til de afrikanske børn. Vi lover at fortsætte med at tjene samfundet med SVGs fortsatte støtte, fordi dette projekt også har øget hospitalets omtale og bevidstheden om dets eksistens og tilbudte services. Mange tak for SVGs generøsitet, og samfundet er meget taknemmelige for projektet.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg.nr. 3667 kontonr. 1097164 eller Mobile Pay 19379. Mærk indbetalingen Uganda-1.