• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Mission & Vision

Idégrundlag

Sankt Vincentgruppernes hjælpearbejde er inspireret af den franske katolskpræst Vincent de Paul (1581-1660) der kom fra fattige kår. Han viede sit liv til at lindre nøden blandt de dårligst stillede i samfundet

 

Mission

SVG’s mission er at støtte humanitært hjælpearbejde til fordel for fattige for at fjerne eller lindre nøden for disse primært i udviklingslandene.

 

Vision

Vi vil fokusere hjælpen til projekter, som ikke prioriteres af de større hjælpeorganisationer.

Vi vil så vidt muligt støtte projekter hvor der ydes hjælp til selvhjælp.

Vi vil i prioriteret rækkefølge støtte følgende typer af projekter: børn og unge, handicappede, undervisning af voksne og ældrepleje.

Vi vil sikre kontinuiteten i organisationens arbejde ved at udbygge og vedligeholde foreningens kontaktnet på modtagersiden i udviklingslandene samt på bidragsydersiden i Danmark.

Vi vil informere bidragsyderne om de aktuelle projekter, således at bidragsyderne får større indsigt i levevilkårene for de mennesker organisationen vælger at støtte.

Vi vil fortsat basere vores aktiviteter på frivilligt ubetalt arbejde, hvor alle indsamlede midler ubeskåret går til de støttede projekter.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 4. august 2010
Revideret på bestyrelsesmøde den 2. januar 2013