• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Uganda I: Nyt fra ernæringsprojekt for børn i Uganda

Sr. Harriet, der leder vores ernæringsprojekt i Uganda, har sendt denne rapport:

NKOKONJERU HOSPITAL ERNÆRINGSPROJEKTRAPPORT FOR 2019

Jeg må først og fremmest takke Gud for livets gave til os alle.

Vi har gået meget igennem i 2019, men alt i alt er vi kommet godt til slutningen af det, og desuden er nogle af vores mål nået.

På vegne af hospitalets ledelse og samfundet som helhed takker jeg Sankt Vincent Grupperne og alle, der bidrager til bæredygtigheden af ernæringsprojektet i St. Francis hospital Nkokonjeru.

Vi beder om Guds velsignelse over dig, og vi takker dig fordi du aldrig holder op med at hjælpe os, hvor der måtte være behov.

Vi lykønsker alle vores børn, der nu har nået målstandarden for børns vækst. 35 børn er kommet godt igennem ernæringsprojektet, hvilket betyder, at de har forbedret deres sundhedsmæssige tilstand, og nu er deres værger i stand til at forberede dem nærende måltider uden økonomiske begrænsninger, fordi de nu ved hvad de skal gøre.

Projektet har været i gang hele året uden tilbagegang, fordi der altid har været penge til rådighed. Vi har fastholdt de 14 landsbyer i projektet, og for tiden har vi 265 børn under fem år som deltager i projektet, men den største procentdel er under to år.

Vi har ikke registreret noget frafald eller dødsfald i år inden for projektet. Jeg vil sige, at projektet har været et under for så vidt angår spædbørnsernæring. Vi forfølger dårlig ernæring og underernæring hos børnene i samfundet.

Resultater

  • Børns hygiejne er blevet opretholdt og forbedret
  • Plejerne er glade, fordi vi giver dem lidt mad til børnene, for eksempel sukker og grødmel under hvert besøg. Vi sørger for, at hvert barn får mindst 250 g sukker og grød (hirse eller blandet grød), og dette har motiveret dem til at komme til samlingerne.
  • Alle børn vokser godt

Vi har ikke haft alvorlige udfordringer, der kan afbryde kontinuiteten i projektet.

Til sidst et ønske fra værgerne.

Hvis det er muligt, vil de gerne have nogle myggenet, således at børn er beskyttet mod malaria. De net som regeringen leverede for længe siden, er for gamle og fulde af huller, og andre børn må sove uden myggenet.