Generalforsamlinger

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er Generalforsamlingen. Alle medlemmer, der har betalt kontingent inden Generalforsamlingen, er stemmeberettiget.

Generalforsamlingen blev tidligere kaldet Årsmøde, men det er i forbindelse med vedtægtsændringer ændret fra 2020.

Referat fra Generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling 2020

Referat fra Årsmødet 2019

Referat fra Årsmødet 2018

Referat fra Årsmødet 2017