• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Lokalgrupper

Sankt Vincent Grupperne har etableret lokalgrupper, der er primær kontakt til nogle af vore projekter.

Formålet med lokalgrupperne er:

  • at skabe et større lokalt engagement for et eller flere af Vincentgruppernes projekter
  • at gøre Vincentruppernes arbejde mere synligt
  • at udvide Vincentgruppernes faste støttekreds
  • af aflaste bestyrelsen

Sted

Kirke

Projekt

Kontaktperson

Roskilde

Sankt Laurentii Kirke

Sydsudan

Bo Johansson

Amager

Sct. Annæ Kirke

Indien (Mother and Child Foundation)

Marie-Leonore Christensen

Vinter 2012

Emnerne på dette møde var bl.a.: Præsentationer i menigheder, Status for projekter, Økonomi, Ny hjemmeside samt arbejdet i lokalgrupperne, hvor der senest er afholdt en præsentation af SVG om vores projekt i Dong-Dai i Sankt Mariæ. Der var desværre ikke så mange fremmødte, Mødet blev holdt efter kirkekaffe i et særskilt lokale. Der kom mange gode spørgsmål, men vi bør overveje om tidspunktet er godt, da mange gik efter kirkekaffen.

Bo oplyste, at han informerede om projektet i Sydsudan ved høstgudstjenesten i oktober. Der blev indsamlet ca. 5.000 kr. Maria-Leonore fra Amager omtalte madspildsprojektet, der indsamler 3.- 5.000 kr. hver måned.

Bestyrelsen er taknemmelig for det store arbejde lokalgrupperne udfører. Uden dem var flere projekter svære at gennemføre. Vi har fremover brug for flere lokalgrupper. Deltagere i mødet var: Maria-Leonore, Kirsten Jepsen, Dennis, Bo samt fra bestyrelsen Stig, Knud, Poul.

Sommer 2012

I et møde den 18. april mellem vore tre lokalgrupper fordelt over fire sogne og SVG’s bestyrelse blev parterne gensidigt orienteret om dels lokalgruppernes og bestyrelsens arbejde. Sognerepræsenterne fik en status om vore projekter, indgåede kontrakter og projektansøgninger. Ligeledes blev økonomien vendt. Madprojektet ved Clara Christensen får afsat mad efter gudstjenester, til venner og bekendte samt til et kollegie. Bo og Arek Johansson har været i Sydsudan, hvor de havde møde med Fr. Barton. SVG har nu kontrakt med Fr. Barton. Indsamlede midler går til undervisning. Dennis R. Jensen vil sammen med et bestyrelsesmedlem præsentere SVG ved et menighedsmøde i efteråret

Efterår 2011

Bestyrelse og lokalgrupper mødtes

Sankt Vincent Gruppernes bestyrelse holdt 7. november et møde med repræsentanter fra lokalgrupperne. Hensigten var at informere hinanden om arbejdet i menighederne og om bidragsmodtagerne i de projektstøttede lande. For indeværende har Sankt Vincent Grupperne projektansøgninger og kontrakter med over halvdelen af projekterne. Tre projekter er sat bero med udbetalinger på grund af manglende kontakt. Det drejer sig om to projekter i Uganda og ét i Vietnam (Sr. Hien). Bestyrelsen søger stadig at få genoptaget kontakten.

Bo Johansson meddelte, at han tager på en privat rejse til Sydsudan i midten af december. Menighedsrådet er forsat interesseret i at støtte skoleprojektet i Sydsudan. I januar afholdes en indsamling i menigheden.

Dennis Raymond Jensen, der tager sig af Dong Dai projektet i Vietnam, har produceret en lille pjece om projektet. Han har desuden planer om at få lavet julekort med henblik på salg. Pengene til projektet bruges indkøb af medicin til stammebefolkningen.

Maria-Elonora Christensen er i gang med et madspildsprojekt og har fået en aftale med Irma om leverance af madvarer, der nærmer sig udløbsdagen. Aftagerne af maden får udleveret en pjece med opfordring til at støtte børnehjemsprojektet i Kerala i Indien.

Narumi Fukuda fra Hørsholm var på gæstevisit. Hun vil forsøge at genoplive loppemarkedet i Hørsholm / Birkerød til fordel for Sankt Vincent Grupperne.

Sommer 2011

Skt. Vincentgrupperne har nu fået etableret lokalgrupper i enkelte katolske menigheder. Det drejer sig om menighederne Jesu Hjerte på Vesterbro, Skt. Mariæ på Frederiksberg, Skt. Annæ på Amager og Sankt Laurentii Kirke i Roskilde.

Formålet med lokalgrupperne er at skabe et større lokalt engagement for specifikke projekter. Ligeledes vil lokalgrupperne gøre Sankt. Vincent Gruppernes arbejde mere synligt i håbet om at udvide Skt. Vincent Gruppernes faste støttekreds.

Lokalgruppen sikrer bl.a., at Skt. Vincent Gruppernes pjece og andet PR materiale er tilgængeligt i sognet. Foruden samarbejde med bestyrelsen har lokalgruppen direkte kontakt til sognepræst og menighedsråd. Lokalgrupperne afholder mindst et årlig med bestyrelsesmedlemmer. Sidst blev der afholdt et sådant møde i maj i år. Læs også om lokalgrupperne i “Nyt fra bestyrelsen” på side 2.