• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Haiti I

Oplysninger om bidragsmodtager

Navn Sacred Heart Home
Adresse Les Compagnes de Jesus
Bethanie 13, Rue Saint Gerard
Box 550, Port-au-Prince
Haiti
Kontaktperson Sister Alta Emile, CDJ
Formål/Beskrivelse Formålet med stiftelsen ”Foyer Sacré Coeur” er at skaffe husly og pleje for kvinder i en fremskreden alder.

For tiden bor der ca. 30 ældre kvinder (+60 år) på bostedet ”Foyer of Sacred Heart”. Langt størstedelen af dem har ingen familie. Formålet med søstrenes arbejde er at forbedre livskvaliteten for de 30 beboere. På bostedet får de mad, tøj, medicin og sundhedspleje. Der ydes også rådgivningsterapi og gennemføres rehabiliteringsforløb for de forladte ældre. Søstrene dyrker selv grøntsager og har kyllinger på gården

Historie Vincentgrupperne har støttet stiftelsen i mere end 10 år.
Støttede aktiviteter: Vincentgrupperne giver støtte til driften af alderdomshjemmet ”Sacred Heart Home”

Resultater i 2023:

SVGs støtte er blevet brugt til at købe mad til beboerne, for eksempel ris, bønner, kød og æg. Endvidere er der købt vitaminer og medicin til beboerne.

SVGs årlige støtte i 2023 var 39.300 kroner.

Kontaktperson i SVG Rafael Bubandt