Støt vores arbejde!

Du kan støtte vores arbejde ved at:

  • Indbetale et beløb på Reg nr. 3667, Konto nr. 10 97 164
  • Overføre et beløb via MobilePay 42 52 77 58 (indtil 31/12-2018). Efter 1/1-2019 MobilePay 19379 (understøtter ikke automatisk skattefradrag)

Kort om Sankt Vincent Grupperne

Sankt Vincent Grupperne yder humanitært hjælpearbejde i primært udviklingslande til fordel for de fattigste. Vi fokuserer på hjælp til mindre projekter – projekter, som oftest ’glemmes’ af de større organisationer. Vi får mange breve fra vores bidragsmodtagere, hvor de giver udtryk for, at hjælpen virkeligt lindrer nøden for fattige børn, familier, ældre, handicappede og syge. Sankt Vincent Grupperne støtter uanset race, tro, køn eller nationalitet.

Sankt Vincent Grupperne har rod i den katolske kirke i Danmark. Vi benytter os af dette netværk til at sikre, at vore projekter er gode og at støtten vi giver på vegne af bidragyderne anvendes efter formålet.

Indsamlingsresultat

Her kan du se hvor meget der er samlet ind i løbet af året. Kurven vil blive opdateret hver måned. Vores budgetterede udgifter i 2018 er på ca. 1 mill. kr. Ved udgangen af november havde vi indsamlet kr. 613.546. Mange tak for jeres bidrag.

Husk kontingent!

Det er af stor betydning for os, at vi har en trofast skare af bidragydere, som sikrer, at fattige og udsatte mennesker får det mærkbart bedre gennem vort humanitære hjælpearbejde.

For at vore gavegivere har mulighed for skattefradrag for gaver til SVG, skal vi have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer. Husk derfor at indbetale kontingent.

Hvis du ikke allerede er medlem, vil vi opfordre dig til at blive det. Medlemskontingentet er kun kr. 50,- årligt og kan indbetales sammen med et eventuelt bidrag; Kontingentet er ikke fradragsberettiget. Enkeltpersoner, institutioner, selskaber, firmaer, foreninger m.v. kan optages som medlem.

Hjemmesidens struktur

Hjemmesiden er bygget op omkring følgende emner: ”Hvem er vi?”, hvor du kan finde nødvendige oplysninger om vores organisation, historie, mission og vision, bestyrelse og lokalgrupper i vores katolske bagland.

Under ”Kontakt” er der mulighed for digtalt at henvende sig til bestyrelsen enten om modtagelse af vores pjece, eller hvis du har indbetalt et bidrag så kan du give os dit personnummer, såfremt du ønsker skattefradrag for det indbetalte beløb. Du er også velkommen til at spørge ind til vores projekter.

Vi har forenklet siden om ”Støttemuligheder” ved kort at liste mulighederne op her: bidrag, 10-årskontrakt, eller hvis du ønsker at blive frivillig medhjælp.

Under fanen ”Udgivelser” har vi lagt de seneste pjecer – de udgives fire gange om året samt vores seneste såkaldte ”Imagepjece”.

Fanen ‘Regnskaber’ ineholder de seneste regnskab.  ‘PBS-tilmelding’ indeholder en formular der kan anvendes til at tilmelde sig overførsel af bidrag via PBS.

“Projekter” indeholder en oversigt over vore projekter, og en mere detaljeret beskrivelse af hvert projekt.

I bunden er der mulighed for at søge i Nyhedsarkiv og Nyhedskategorier.