• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Indien II

Oplysninger om bidragsmodtager

Navn Diocesan Social Service Society (DSSS)
Adresse Diocesan Social Service Society (DSSS)
Post Box – 275, Mantripukhri ,
Imphal – 795001Manipur, India
Kontaktperson Fr. Dominic Kanmi
Formål/Beskrivelse

Hjælp til fattige børns skolegang i provinsen Manipur, Indien

Manipur bebos af forskellige etniske grupper, der typisk lever af landbrug. Uddannelsesniveauet hos især kvinderne er lavt. Det katolske ærkebispedømmes udviklingsorganisation Diocesan Social Service Society (DSSS) har udvalgt 7 landsbyer, hvor DSSS betaler for skolegang op til 10. klasse for udvalgte, trængende børn. SVGs støtte giver DSSS mulighed for at sørge for at endnu flere børn kan komme i skole.

Historie

Nyt projekt startet januar 2013

Støttede aktiviteter

Hjælp til skolegang og indkøb af bøger etc.

Resultater i 2023:

SVG har betalt skoleudgifter og bøger for i alt 70 elever (32 drenge og 38 piger) i 1.-10. klasse. Eleverne går på skoler i seks landsbyer i provinsen Manipur. Denne provins ligger mellem Bangladesh og Myanmar. Fem elever har bestået 10. klasse og dermed afsluttet deres skolegang.

Projektkoordinatoren fra DSSS har besøgt fire skoler og motiveret eleverne til at studere flittigt. Dette er sket i interaktion med både elever og forældre. Projektkoordinatoren har også været på hjemmebesøg hos 40 af eleverne.

SVGs årlige støtte i 2023 var 45.000 kroner.

Kontaktperson i SVG Stig Gelslev
Mere info  www.dsssimp.org

 

Præsentation af projektet i Manipur

Når man besøger Manipur, ser man mange forskellige etniske nationaliteter. Manipur er som flere af de tilknyttede delstater et mix af indere og asiater. De fleste forældre har ikke råd til at sende mere et eller to af deres 10-12 børn i skole.