• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Støttemuligheder

Du kan støtte Sankt Vincent Gruppernes arbejde på flere måder:

  • Medlemskab
  • Repræsentant for Sankt Vincent grupperne
  • Ad hoc bidrag
  • 10-års kontrakt
  • Erhvervssponsor
  • Frivillig medhjælp
  • Testamentering af arv

Medlemskab

For at vores gavegivere fremadrettet har mulighed for skattefradrag for gaver til SVG, skal vi have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer. Medlemskontingentet er kun kr. 50,- årligt og er ikke fradragsberettiget. Som medlem modtager du vor kvartalspjece og har mulighed for at deltage og få indflydelse på vores årsmøde.

Repræsentant for Sankt Vincent grupperne

Du kan være ’Repræsentant for Sankt Vincents Grupperne’ i en menighed, f.eks. en strikkekreds, bede gruppe, ungdomsgruppe eller lignende. Formålet er at skabe et større lokalt engagement for vores humanitære arbejde, og at gøre Vincentgruppernes arbejde mere synligt.

Som repræsentant kan du f.eks. arrangere specielle indsamlinger (f.x. loppemarked, bankospil) til fordel for Vincentgrupperne.

Ad hoc bidrag

Du indbetaler et beløb på vores bankkonto Reg nr. 3667, Konto nr. 10 97 164. Indbetaling kan ske som ‘overførsel’ i Netbank. Alternativt kan man i Netbank vælge ‘Indbetalingskort’  og anvende kortart 1 og konto 1097164.

Indbetaling via MobilePay nummer 19379.

10-års kontrakt

Du indgår en kontrakt om støtte med et fast årligt beløb. Alle over 18 år kan oprette et gavebrev, som er en juridisk bindende kontrakt over mindst 10 år. I et gavebrev har man mulighed for at give et fast beløb hvert år og opnå fuld fradragsret på selvangivelsen. Du kan give op til 15% af din indtægt i henhold til Ligningslovens §12,3.

Du kan hente kontrakten her eller kontakt vor kasserer.

Erhvervssponsor

Som Erhvervssponsor støtter du vores arbejde for f.eks. børn, unge og handicappede i udviklingslandene, og styrker din virksomheds sociale profil. Se mere under ‘Erhvervssponsor’

Frivillig medhjælp

Vi har brug for personer, der kan hjælpe bestyrelsen med forskellige administrative opgaver. Der er også mulighed for at tilslutte sig én af vores lokalgrupper , hvor der arbejdes med forskellige former for fundraising til fordel for bestemte projekter. Se kontaktpersoner under ’Hvem er vi?’.

Testamentering af arv

Du kan efterlade en del af din formue til Sankt Vincent Grupperne.

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har indgået et samarbejde med Dokument 24. Samarbejdet gør det muligt at oprette testamenter gratis, når SVG er betænkt i testamentet. Når du opretter testamentet, kan du selv bestemme fordelingen af din arv. Du vælger dermed, hvor meget du tiltænker dine arvinger, og hvor meget du ønsker at tiltænke os. Du vælger også selv, om din arv skal øremærkes til et bestemt projekt eller formål.

Du kan starte oprettelsen af dit testamente her ved at trykke her.

Som humanitær organisation er Sankt Vincent Grupperne fritaget for boafgift. Vores projekter vil således få glæde af det fulde beløb.