Du kan støtte Sankt Vincent Gruppernes arbejde på flere måder:

  • Medlemskab
  • Repræsentant for Sankt Vincent grupperne
  • Ad hoc bidrag
  • 10-års kontrakt
  • Erhvervssponsor
  • Frivillig medhjælp
  • Testamentering af arv

Medlemskab:

For at vore gavegivere fremadrettet har mulighed for skattefradrag for gaver til SVG, skal vi have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer. Medlemskontingentet er kun kr. 50,- årligt og er ikke fradragsberettiget. Som medlem modtager du vor kvartalspjece og har mulighed for at deltage i vore lokalgrupper og herved få indflydelse på vores årsmøde.

Repræsentant for Sankt Vincent grupperne

Du kan være ’Repræsentant for Sankt Vincents Grupperne’ i en menighed strikkekreds, bede gruppe, ungdomsgruppe eller lignende. Formålet er at skabe et større lokalt engagement for vores humanitære arbejde, og at gøre Vincentgruppernes arbejde mere synligt.

Som repræsentant kan du f.eks. arrangere specielle indsamlinger (f.x. loppemarked, bankospil) til fordel for Vincentgrupperne.

Repræsentanter for Sankt Vincent Grupperne har stemmeret på Sankt Vincent Gruppernes årsmøde.

Ad hoc bidrag:

Du indbetaler et beløb på vores bankkonto Reg nr. 3667, Konto nr. 10 97 164. Indbetaling kan ske som ‘overførsel’ i Netbank. Alternativt kan man i Netbank vælge ‘Indbetalingskort’  og anvende kortart 1 og konto 1097164.

Indbetal via MobilePay nummer 19379.

10-års kontrakt:

Du indgår en kontrakt om støtte med et fast årligt beløb. Alle over 18 år kan oprette et gavebrev, som er en juridisk bindende kontrakt over mindst 10 år. I et gavebrev har man mulighed for at give et fast beløb hvert år og opnå fuld fradragsret på selvangivelsen. (§12) Du kan give op til 15% af din indtægt via §12,3.

Du kan hente kontrakten her eller kontakt vor kasserer.

Erhvervssponsor

Som Erhvervssponsor støtter du vores arbejde for f.eks. børn, unge og handicappede i udviklingslandene, og styrker din virksomheds sociale profil. Se mere under ‘Erhvervssponsor’

Frivillig medhjælp:

Vi har brug for personer, der kan hjælpe bestyrelsen med forskellige administrative opgaver. Der er også mulighed for at tilslutte sig én af vore lokalgrupper , hvor der arbejdes med forskellige former for fundraising til fordel for bestemte projekter. Se kontaktpersoner under ’Lokalgrupper’.

Testamentering af arv:

Du kan efterlade en del af din formue til Sankt Vincent Grupperne. Du kan vælge at oprette et testamente på et bestemt beløb eller en procentdel af din formue. Vi anbefaler, at du får en advokat til at udfærdige testamentet. Som humanitær organisation er Sankt Vincent Grupperne fritaget for boafgift. Vore projekter vil således få glæde af det fulde beløb.