Besøgstæller

  • 54695Antal besøgende i alt:
  • 31Besøgende i dag:
  • 258Besøgende per måned:

Nyt fra bestyrelsen

Årsmøde den 19. september 2020

Sankt Vincent Gruppernes årsmøde i maj blev aflyst på grund af corona-epidemien.

Det afholdes i stedet lørdag den 19. september kl. 14.00 i menighedssalen ved kirken i Herlev, Herlevgårdsvej 14.

På mødet er der følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Indkomne forslag
Orientering […]

By |juli 4th, 2020|Ikke kategoriseret, Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Leder sommer 2020

Først en status på økonomien.  Indsamlingen i de først fem måneder er gået rigtig godt, og vi har pr. 31. maj indsamlet kr. 431.643. Det er et meget fint resultat.

Vi vil også sende en forsinket lykønskning til biskoppen i anledning 25-års bispejubilæet. Biskoppen har tilkendegivet, at man i stedet for en gave kunne betænke bl.a. […]

By |juli 4th, 2020|Ikke kategoriseret, Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Udsættelse af Årsmødet på grund af corona virus

Da det endnu er uvist, hvornår man må mødes i større gruppen end 10, bliver vi desværre nødsaget til at udsætte vores årsmøde.

Vi regner med, at det kan afvikles i september måned. Nærmere information følger.

Venlig hilsen

Sankt Vincent Grupperne

By |april 21st, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Nyt om vore projekter

Brasilien
Vi har i længere tid haft problemer med kontakten til vores projekt for gadebørn i Brasilien. Den kontrakt vi havde, er udløbet, og vi har udbedt os en ny projektansøgning – men forgæves. Vi er blevet informeret om, at oblatfædrene i USA har besluttet at ophøre med deres støtte fra december 2019.

Vi har derfor besluttet, […]

By |marts 17th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Regnskab 2019

2019 blev et godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 829.898 til vore projekter.  Vi fik indsamlet 841.127 kroner heraf 70.810 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvis tilskud alene går til vore driftsomkostninger).

Tusind tak for […]

By |marts 17th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments