Nyt fra bestyrelsen

Rapporter om Covid-19 støtte

Sankt Vincent grupperne modtog i oktober en donation på 80.000 kr. fra Georg og Frida Hviids Fond til projekter omhandlende covid-19. I alt 15 projekter fik hver ca. 5.000 US Dollars til at bruge hertil. Sankt Vincent Grupperne udbetalte derfor i oktober 2020 denne ekstraordinære støtte på ca. 5000 kr. til vore projekter, som hjælp […]

By |juni 21st, 2021|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Leder sommer 2021

Først en status på økonomien.  Indsamlingen i de først fem måneder er gået rigtig godt, og vi har pr. 31. maj modtaget tæt på kr. 400.000. Det er et meget fint resultat. Tak for jeres bidrag.

Atter i år er årsmødet blevet udsat på grund af corona krisen og bliver nu afholdt lørdag den 19. juni.

I […]

By |juni 21st, 2021|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 19. juni 2021

Kære medlem,

Lørdag den 19. juni kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Indkomne forslag
Orientering om planlagte aktiviteter
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter […]

By |maj 18th, 2021|Ikke kategoriseret, Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Indkaldelse til Generalforsamlingen

Da det endnu er uvist hvornår forsamlingsforbuddet hæves, har vi besluttet at udskyde årets generalforsamling til lørdag den 19. juni. Hvis det ikke er muligt at gennemføre fysisk, vil det blive afholdt som et skype møde. Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt på mail.

By |marts 29th, 2021|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Kort nyt om projekterne

Vi har indgået nye 3-årige kontrakter med Mother&Child Foundation (Indien I) og vores projekt for handicappede i Sydafrika, og er ved at indgå ny kontrakt med vores ernæringsprojekt for børn i Uganda.

Vi venter på nye projektansøgninger fra Haiti (ældrepleje) og Vietnam I (hjælp til handicappede børn).

By |marts 29th, 2021|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments