Kategorier
Nyt fra bestyrelsen Venezuela

Kort nyt om projekter

Vi har besluttet at indstille vores støtte til projektet FUNDANICA for kræftsyge børn i Venezuela. Initiativtagerne her i Danmark har, blandt andet på grund af sygdom, ikke haft ressourcer til at støtte projektet med lokale aktiviteter.

Kategorier
Nyt fra bestyrelsen

Mindeord om Knud Kluge ved Stig Gelslev

Knud Helsted Kluge 1946–2022

Knud Helsted Kluge, Sankt Vincent Gruppernes (SVG) mangeårige bestyrelsesmedlem, døde på Herlev Amtssygehus den 16. oktober efter en svær hjerneblødning nogle dage forud. Knud blev mandag 24. oktober bisat fra Vor Frue Kirke i Herlev.

Efter sin pensionering fra Caritas i 2009 kontaktede bestyrelsen Knud, om han kunne tænke sig opgaven med at producere SVG kvartalspjece. Den blev på daværende tidspunkt fremstillet som sprit-duplikerede A4 eksemplarer, og den udfordring tog han imod med stor iver.

Med Knud som redaktør blev pjecen forvandlet til en digitalt fremstillet 4-farvet pjece i A5 format og trykkes i dag på et offset trykkeri. Pjecen har efterfølgende bevist sig at blive SVG’s absolut vigtigste kommunikationsmiddel udadtil. Knud fremstillede også de indstik, som bestyrelsen besluttede der skulle leveres som indstik til Katolsk Orientering.

Hans sin tid i Caritas som kommunikationsmedarbejder medførte også en del rejseaktiviteter i udlandet, hvilket han satte stor pris på. ”Jeg kom på en del rejser og så den virkelige verden – hvordan fattigdommen så ud, og hvordan man med ret enkle midler kunne gøre en stor forskel.”

Som bestyrelsesmedlem i SVG blev det derfor en hjertesag for Knud at påtage sig opgaven som projektansvarlig for organisationens Manipur kontrakt. Med denne opgave fik han mulighed for, efter hans besøg i Manipur som Caritas repræsentant, at holde en personlig kontakt til den lille nordøstindiske stat, hvor SVG støtter projektet med penge, med henblik på at sikre 70 fattige familiers børn kan komme i skole og modtage undervisning.

Vi kommer til at savne Knuds store engagement for de fattigste, hans hjælpsomhed og gode humør. Knud efterlader sig sin hustru, deres to børn og 4 børnebørn.

Æret være hans minde

Kategorier
Ikke kategoriseret Nyt fra bestyrelsen

Nye ansigter i bestyrelsen

På vores generalforsamling den 7. maj 2022 blev Hans Pedersen og Caroline Loldrup valgt som nye medlemmer til bestyrelsen.

Hans Pedersen er formand for menighedsrådet ved Rosenkranskirken på Bornholm, og er selvstændig erhvervsdrivende. Hans er gift med Francisca og er aktiv i Kræftens Bekæmpelse og KLF kirke og Medier. Hans ønsker at være med til at etablere og udvikle projekter ude i verden for dem der trænger til hjælp, med fokus på hjælp til selvhjælp.

Caroline Loldrup er nyuddannet fra Copenhagen Business School, med en kandidatgrad i Supply Chain Management. Hun arbejder hos Pandora som PMO Consultant. Caroline er Barnebarn af Else og Uffe Loldrup som stiftede Sankt Vincent Grupperne i sin tid og datter af Henrik Loldrup. Hun er derfor opvokset med Sankt Vincent Grupperne og værdierne omkring det. Hendes ønske er at være med til at optimere og modernisere Sankt Vincent Grupperne og forhåbentligt være med til at få flere unge med i organisationen.

Kategorier
Ikke kategoriseret Nyt fra bestyrelsen

Leder efterår 2022

I dette nummer kan du læse uddrag af en årsrapport fra vores ernæringsprojekt i Uganda, nyt fra vores projekt i Indien, hvor vi hjælper børnehjemmet “Mother and Child”, nyt fra børnehjemmet for forældreløse og handicappede børn ’House of Hope’ i Vietnam, og kort nyt fra bofællesskabet for handicappede i Zimbabwe. Endelig er der også information om status for vores støtte til en hønsegård i tilknytning til ældrehjemmet på Haiti og en kort omtale af Hans Pedersen og Caroline Loldrup som er nye i bestyrelsen.

Der er udfordringer for flere af vore projekter. Stigende fødevarepriser på grund af krigen i Ukraine rammer mange lande. Fra Uganda, hvor vi støtter uddannelse af børn, skriver Okiror, at de klarer sig ret godt i øjeblikket, selvom fødevareudfordringerne for de mest sårbare er på toppen, da priserne er tredoblet. Vores projekt i Kenya fortæller om familier der ikke har råd til indkøb af basale fødevarer. Vi har besluttet at yde en ekstraordinær støtte til nogle af de berørte familier.

Fra Haiti skriver Fr. Wismick, at de har en meget udfordrende tid med kidnapning, vold på grund af den politiske ustabilitet i landet.

Der er således i høj grad brug for den støtte vi sender til projekterne, og der kan blive behov for ekstraordinær støtte til hårdest ramte projekter.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter, og ønsker alle et godt efterår.

Bestyrelsen

Kategorier
Nyt fra bestyrelsen

Korte nyheder fra bestyrelsen

Vi har behov for din e-mail

SVG kontrakterne med projekterne i Syd har bl.a. som vilkår, at bestyrelsen skal modtage en årlig rapport.

Det betyder, at hvad der måtte ske i den mellemliggende periode, det kan bestyrelsen ikke formidle til interesserede medlemmer via kvartalspjecen. Bestyrelsen ønsker derfor at styrke kontakten med projekterne og dermed også at kunne formidle hyppigere information til medlemmerne.

I den forbindelse har vi behov for medlemmernes e-mails, da det er begrænset, hvad der kan medtages af information i kvartalspjecerne. Bestyrelsen vil derfor tilbyde at formidle hyppigere information via e-mails til de medlemmer der måtte ønske dette.

Send din e-mail til stig@vincentgrupperne.dk med oplysning om, hvilke projekter der har din særlige interesse.

Bidrag til Sankt Vincent Grupperne

Hvis du ønsker, at dit bidrag til Sankt Vincent Grupperne skal ”øremærkes” et bestemt projekt, så er det vigtigt, at du skriver til hvilket projekt, f.eks. Haiti-2 eller Peru. I modsat fald vil dit bidrag blive bogført som ”uspecificeret” og blive lagt i en pulje fordelt ligeligt mellem alle projekterne