Rapport fra generalforsamlingen

Lørdag den 20. maj afholdt Sankt Vincent Grupperne sin årlige generalforsamling i menighedssalen i Vor Fru Kirke, Herlev. Christian Guldager blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt efter vedtægterne, og at materialet var rundsendt til tiden. Christian fik generalforsamlingen gennemført i henhold til dagsordenen. Uddrag fra beretningen I beretningen fra … Læs mere

Leder sommer 2023

Indsamlingen til vore velgørende projekter i de først fem måneder er gået rigtig godt, og vi har pr. 31. maj modtaget ca. kr. 433.000. Det er et fint resultat, som betyder meget for de projekter vi støtter. Tak for jeres bidrag. I dette nummer kan du læse om vores projekt i Guatemala, hvor vi hjælper … Læs mere

Testamentering af arv

Som velgørende organisation er Sankt Vincent Grupperne (SVG) fritaget for boafgift. Vores projekter vil således få glæde af det fulde beløb. SVG har indgået et samarbejde med Dokument24. Samarbejdet gør det muligt at oprette testamenter gratis, når SVG er betænkt i testamentet. Når du opretter testamentet, kan du selv bestemme fordelingen af din arv. Du vælger … Læs mere

Leder forår 2023

2022 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte over 1.1 million kroner til vore projekter.  Vi har meget lave administrationsomkostninger, da alt arbejde er ulønnet. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet på side 4. I dette nummer kan du læse om projekt for handicappede børn i Vietnam og fra vores … Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlem, Lørdag den 20. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen i Vor Fru Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev. På mødet er der følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning fra bestyrelsen Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen Indkomne forslag Orientering om planlagte aktiviteter Valg af … Læs mere