Besøgstæller

  • 51318Antal besøgende i alt:
  • 9Besøgende i dag:
  • 46Besøgende per måned:

Nyt fra bestyrelsen

Nyt om vore projekter

Brasilien
Vi har i længere tid haft problemer med kontakten til vores projekt for gadebørn i Brasilien. Den kontrakt vi havde, er udløbet, og vi har udbedt os en ny projektansøgning – men forgæves. Vi er blevet informeret om, at oblatfædrene i USA har besluttet at ophøre med deres støtte fra december 2019.

Vi har derfor besluttet, […]

By |marts 17th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Regnskab 2019

2019 blev et godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 829.898 til vore projekter.  Vi fik indsamlet 841.127 kroner heraf 70.810 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvis tilskud alene går til vore driftsomkostninger).

Tusind tak for […]

By |marts 17th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Testamentering af Arv

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har indgået et samarbejde med Dokument 24. Samarbejdet gør det muligt at oprette testamenter gratis, når SVG er betænkt i testamentet. Når du opretter testamentet, kan du selv bestemme fordelingen af din arv. Du vælger dermed, hvor meget du tiltænker dine arvinger, og hvor meget du ønsker at tiltænke os. Du vælger også […]

By |marts 17th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Årsmøde lørdag den 23. maj

Lørdag den 23. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne årsmøde i menighedssalen ved kirken i Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Indkomne forslag
Orientering om planlagte aktiviteter
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter […]

By |marts 17th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Leder forår 2020

Først en stor tak for jeres støtte i 2019, som har haft stor betydning for vore projekter. Det blev et rigtig godt år. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet på side 7.

Vi får mange taknemmelige e-mails fra projekterne. Fr. Wismick, der er ansvarlig for vores projekt på Haiti, skriver: ”Jeg kan ikke takke dig og […]

By |marts 17th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments