Kategorier
Indien II

Indien II: Rapport fra Manipur

Fra projektkoordinator Ranjana Naorem, DSSS i Manipur – Indien, har bestyrelsen modtaget en årsrapport.

Hun skriver i denne bl.a. følgende:

Efter to år med pandemien er skolesæsonen i fuld gang igen og børnene har nu gennemført en halvårlig eksamen. Vores sponsorbørn har det godt.

Projektet gennemføres i seks stammelandsbyer fra bakkedistrikterne i Manipur, nemlig landsbyerne Chingjaroi, Machi, Singngat, Thanlon, Phaitol og Bendramei. Disse fjerntliggende landbyer er langt bagud i uddannelse sammenlignet med fastlandes øvrige byer på grund af fattigdom.

DSSS (Diocesan Social Service Society) målgruppe i projektet er fattige børn, forældreløse børn og halvforældreløse børn fra den etniske minoritet.  Med deres sparsomme indkomst har de ikke råd til at sende deres børn i skole og undlader for det meste basale fornødenheder såsom sundhed, grundlæggende uddannelse, mad, behageligt tøj og sikkert husly.

DSSS har efter en behovsbaseret analyse valgt disse 6 landsbyer. Der er mange flere børn i målområdet, som føler, at uddannelse er en meget fjern drøm for dem. Men ud fra en bedømmelse af situationen og forholdene i landsbyerne, følte DSSS et behov for at fremme fattige børn til at gå i skole fra disse seks landsbyer, i det mindste op til 10. klasse. Ingen organisationer andre end DSSS har valgt at ændre på situationen i disse landsbyer.

Børnene er blevet udvalgt af sognepræsten med rektor for den respektive skole sammen med medlemmer af landsbymyndighederne, hvor projektet gennemføres. Donationerne fra SVG bliver brugt til betaling af børnenes optagelse, skolepenge og undervisningsmaterialer. Donationerne bliver overført til de respektive skolekonti i henhold til kvartalspengene modtaget fra SVG. Skolernes rektorer sender regninger for betaling af optagelse, skolepenge og undervisningsmaterialer.

Skolens ledelse og lærere har til opgave at se på den alsidige udvikling af de sponserede børn. De skal observere og rapportere til projektkoordinatoren. Hver skoleleder vedligeholder en fil for hvert barn. DSSS vedligeholde også en fil for hvert barn. Vurderingskriterierne for eleverne udskrives og udleveres til hver skoleledelse.

Det årlige skolebesøg gennemføres af projektkoordinatoren. De svagere elever vil blive hjulpet og undervist i studiemetode. Ved hvert besøg opmuntrer og motiverer projektkoordinatoren eleverne til at studere godt.

Projektkoordinatoren har ikke kunnet besøge alle skoler på et år, da rejseudgifterne er meget høje og hun må overnatte i de enkelte landsbyer, da de er beliggende i de fjerneste områder af Manipur. Der er planer om at besøge 3 eller 4 skoler på et år.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg.nr. 3667, kontonr. 1097164 eller Mobilepay 19379.

Mærk indbetalingen Manipur.

Kategorier
Ikke kategoriseret Indien II

Indien II: 70 børn får daglig skolegang

DSSS har udfærdiget en rapport om det igangværerende projekt, der sørger for, at 70 børn får fast skolegang og bøger til undervisningen. DSSS er ærkebispedømmet Manipurs humænitære udviklingsorganisation. Manipur er en af syv delstater i Nordøstindien.

Forældre hhv. plejeforældre er lykkelige over, at de med projektets hjælp kan opfylde kravene til deres børns uddannelse, fremgår det af årsrapporten.

Det ligeledes med stolthed det fortælles, at børnene efter endt studieår, kan rykke op i næste klasse.

Projektkoordinatoren, Ranjana Naorim samt den daværende direktør for DSSS var på besøg på skolerne for bl.a. at overvære børnenes boglige præstationer. Børnene er godt klar, at deres skolegang er sponsoreret af Sankt Vincent Gruppnerne i Danmark. hvilket de er meget taknemmelige for.

Rapporten redegør i detaljer for det tilsendte beløb i 2018 – ca. 45.000 kr. Det giver indtryk af, at der er styr på det donerede beløb. Derimod har der i år været store problemer med at få pengene frem. Indtil viderede er nye pengeoverførsler stoppet, indtil der det igen glider ‘smertefrit’.

Sankt Vincent Grupperne tegnede kontrakt med DSSS for godt 2½ år siden. Kontrakbeløbet er pt. 135.000 kr. gældende for tre år. Med 70 børn og en årlig donation på 45.000 kr. svarer det til, at hvert barn kun koster to kr. om dagen at sende i skole.

Programmet gennemføres i seks landsbyer i delstatens bjergområder. I landsbyerne lever stammefolkningerne af svedjebrug, som vi gjorde herhjemme for 1.700 år siden.

I mange af landsbyerne er uddannelse kun en fjern drøm for børnene.

Manipur er geografisk halvt så stort som Danmark, men landet er omgivet af høje bjerge, der dækker 90% af landet. Bjergene er en del af Himalaya.

Befolkningen er på ca. 2,5 mio. mennesker. Der er 29 forskellige stammer.

Især kvinderne er analfabeter. Det forsøger, projektet at råde bod på, idet pigerne med projektet får mulighed for at komme i skole.

En ny kontrakt skal sidst på året fornyes.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalinger ’Manipur’.

Kategorier
Indien II

Indien II (Manipur): Vi har en drøm om at blive til noget

Vi vil gerne give udtryk for vores store taknemmelig, for at vore børn kan fortsætte deres studier. Det siger forældre til de 50 børn, der får økonomisk støtte til deres skolegang i den nordøstindiske delstat Manipur. Det siger forældrene til DSSS, ærkebispedømmets hjælpeorganisation i en årsrapport.

Forældrene er for det meste enlige, kronisk syge eller de er daglejere med en ringe løn. Der er også forældreløse børn, der støttes af programmet. Forældrene kan mærke, at det er stor hjælp for familien, fordi andre søskende også får del i hjælpen. Familierne bor på landet i den bjergrige del af Manipur.

Skoleåret begyndte i februar og dermed også for de støttede børn. Børnene klarer sig ganske godt, fremgår det af rapporten. Og de har selvfølgelig også ligesom danske børn en drøm om at blive til noget.

8. klasse eleven Mani vil gerne fortsætte til 10. klasse, hvorefter han gerne vil i hæren. Moderen er ude af stand til at arbejde, og det er kun faderen, der ser efter børnene og prøver at opfylde deres behov.

Zingjarmi vil gerne være nonne. Hun er en dygtig 9. klasses elev, og hun vil gerne fortsætte til 10. klasse. Hun er en hårdtarbejdende elev. Hun har ikke en far, og hun hjælper sin mor med alt hjemme ved siden af lektierne.

Fr. Dominic Kanmi, direktør, DSSS Imphal har udfærdiget rapporten, der også indeholder et fint regnskab. Projektet koster 6.000 US Dollar – ca. 40.000 kr. om året.

Kategorier
Indien II

Indien II: Børn får skolegang i tre år i den indiske delstat Manipur

Det igangværende skoleprojekt i Manipur blev 1. december 2014 forlænget med endnu tre år. Vores projektpartner er det katolske ærkebispedømmes NGO, Diocesan Social Service Society (DSSS).
Projektet støtter 50 børns skolegang – børn som ellers ikke ville komme i skole, da deres familier er meget fattige. Projektet gennemføres i tre landsbyer: Leigangching, Island og Chingjaroi. Der er mange flere stammelandsbyer, hvor uddannelse er en fjern drøm for børnene, men disse tre landsbyer er udvalgt, hvor ingen andre organisationer end DSSS arbejder.

Manipur-3
I programmet er der fem lærecentre i de tre landsbyer, der bakker op om centrene. Disse centre er for fattige børn, som endnu ikke går i skole; børnene lærer her, hvad de skal gøre, når de kommer i skole. Altså en slags indlæringsklasse.
Men centrene er også for børn, som ikke har mulighed for at læse lektier hjemme. Og sidst men ikke mindst får de børn, hvis forældre ikke har råd til at sende dem i skole, nu mulighed for at gå i skole. De fleste af forældrene har aldrig selv gået i skole.
Manipur er en af de 8 nordøstlige stater i Indien med et samlet geografiske område på 22.327 km – dvs. halvdelen af Danmark.
Projektet støttes med 6.000 US Dollars per år – godt 42.000 kr. Med 50 børn svarer det til 840 kr. om året eller kun 4 kr. per skoledag.
Du kan støtte projektet ved at anføre “Manipur” sammen med indbetalingen.

Kategorier
Indien II

Indien II: Liegowas skolegang

Liegowas skolegang koster kun 2 kr. om dagen

Liegowa er otte år og bor i delstaten Manipur i det Nordøstindien. Han er den yngste søn af afdøde Rawonla og Singh. Efter moderen Rawonla døde af HIV/AIDS efterlod børnenes far dem til det offentlige. Sidenhen har bedsteforældrene set efter dem. To brødre blev kort efter hentet af faderen, så de kunne arbejde.

Liegowa bor nu hos bedsteforældrene og er så heldig at være en af de 50 elever, som kom med i skoleprogrammet. Han går nu i anden klasse, men han er meget sygelig og svagelig fortæller hans bedstemor, som aldrig har taget ham til behandling på hospitalet – sandsynligvis p.g.a. dårlig økonomi.

Det er muligt at støtte projektet, som får børn i skole ved at indsende et beløb til Sankt Vincent rupperne – mærket Manipur. For kun 60 kr. pr. måned altså knapt to kr. pr. dag kan et barn komme i skole og få sig en uddannelse. Hermed sikres Liegowa en tilværelse uden den fattigdom, som er en tyngende del af hans dagligdag.

Indien II