• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Indien II: Rapport fra Manipur

Fra projektkoordinator Ranjana Naorem, DSSS i Manipur – Indien, har bestyrelsen modtaget en årsrapport.

Hun skriver i denne bl.a. følgende:

Efter to år med pandemien er skolesæsonen i fuld gang igen og børnene har nu gennemført en halvårlig eksamen. Vores sponsorbørn har det godt.

Projektet gennemføres i seks stammelandsbyer fra bakkedistrikterne i Manipur, nemlig landsbyerne Chingjaroi, Machi, Singngat, Thanlon, Phaitol og Bendramei. Disse fjerntliggende landbyer er langt bagud i uddannelse sammenlignet med fastlandes øvrige byer på grund af fattigdom.

DSSS (Diocesan Social Service Society) målgruppe i projektet er fattige børn, forældreløse børn og halvforældreløse børn fra den etniske minoritet.  Med deres sparsomme indkomst har de ikke råd til at sende deres børn i skole og undlader for det meste basale fornødenheder såsom sundhed, grundlæggende uddannelse, mad, behageligt tøj og sikkert husly.

DSSS har efter en behovsbaseret analyse valgt disse 6 landsbyer. Der er mange flere børn i målområdet, som føler, at uddannelse er en meget fjern drøm for dem. Men ud fra en bedømmelse af situationen og forholdene i landsbyerne, følte DSSS et behov for at fremme fattige børn til at gå i skole fra disse seks landsbyer, i det mindste op til 10. klasse. Ingen organisationer andre end DSSS har valgt at ændre på situationen i disse landsbyer.

Børnene er blevet udvalgt af sognepræsten med rektor for den respektive skole sammen med medlemmer af landsbymyndighederne, hvor projektet gennemføres. Donationerne fra SVG bliver brugt til betaling af børnenes optagelse, skolepenge og undervisningsmaterialer. Donationerne bliver overført til de respektive skolekonti i henhold til kvartalspengene modtaget fra SVG. Skolernes rektorer sender regninger for betaling af optagelse, skolepenge og undervisningsmaterialer.

Skolens ledelse og lærere har til opgave at se på den alsidige udvikling af de sponserede børn. De skal observere og rapportere til projektkoordinatoren. Hver skoleleder vedligeholder en fil for hvert barn. DSSS vedligeholde også en fil for hvert barn. Vurderingskriterierne for eleverne udskrives og udleveres til hver skoleledelse.

Det årlige skolebesøg gennemføres af projektkoordinatoren. De svagere elever vil blive hjulpet og undervist i studiemetode. Ved hvert besøg opmuntrer og motiverer projektkoordinatoren eleverne til at studere godt.

Projektkoordinatoren har ikke kunnet besøge alle skoler på et år, da rejseudgifterne er meget høje og hun må overnatte i de enkelte landsbyer, da de er beliggende i de fjerneste områder af Manipur. Der er planer om at besøge 3 eller 4 skoler på et år.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg.nr. 3667, kontonr. 1097164 eller Mobilepay 19379.

Mærk indbetalingen Manipur.