Kategorier
Ikke kategoriseret

Leder vinter 2022

Det er med stor sorg, vi den 17. oktober modtog meddelelsen om Knuds død. Knud har i 13 år været medlem af bestyrelsen og redaktør af vores kvartårlige pjece, og vi skylder ham stor tak for indsatsen. Læs mere i mindeordene for Knud.
I dette nummer kan du læse nyt om vores projekt for rehabilitering af personer med handicap i Sydafrika og læse om de store udfordringer for hjælpearbejde for forældreløse børn i Haiti. Der er også rapport fra vores skoleprojekt i Manipur, Indien, hvor vi støtter rundvisning af fattige børn i seks stammelandsbyer. Endelig er der kort nyt fra skoleprojektet i Congo.
Vi modtager mange mails fra vore kontaktpersoner i de enkelte projekter. De giver udtryk for stor taknemmelighed over den hjælp som Sankt Vincent Grupperne yder. Mange af vore projekter ville ikke kunne gennemføres uden vores støtte.
I slutningen af december måned overfører vi årets sidste rate til vore projekter. Jeg er sikker på, de vil gøre stor gavn.
Vi siger tak for de mange bidrag, vi har modtaget i løbet af året. Vi håber på, at I vil betænke Sankt Vincent Grupperne med en julegave. Pengene vil gå ubeskåret til projekterne.
Vi ønsker samtidig alle vore bidragydere en glædelig jul og et velsignet nytår.

Bestyrelsen

Kategorier
Ikke kategoriseret Nyt fra bestyrelsen

Nye ansigter i bestyrelsen

På vores generalforsamling den 7. maj 2022 blev Hans Pedersen og Caroline Loldrup valgt som nye medlemmer til bestyrelsen.

Hans Pedersen er formand for menighedsrådet ved Rosenkranskirken på Bornholm, og er selvstændig erhvervsdrivende. Hans er gift med Francisca og er aktiv i Kræftens Bekæmpelse og KLF kirke og Medier. Hans ønsker at være med til at etablere og udvikle projekter ude i verden for dem der trænger til hjælp, med fokus på hjælp til selvhjælp.

Caroline Loldrup er nyuddannet fra Copenhagen Business School, med en kandidatgrad i Supply Chain Management. Hun arbejder hos Pandora som PMO Consultant. Caroline er Barnebarn af Else og Uffe Loldrup som stiftede Sankt Vincent Grupperne i sin tid og datter af Henrik Loldrup. Hun er derfor opvokset med Sankt Vincent Grupperne og værdierne omkring det. Hendes ønske er at være med til at optimere og modernisere Sankt Vincent Grupperne og forhåbentligt være med til at få flere unge med i organisationen.

Kategorier
Ikke kategoriseret Nyt fra bestyrelsen

Leder efterår 2022

I dette nummer kan du læse uddrag af en årsrapport fra vores ernæringsprojekt i Uganda, nyt fra vores projekt i Indien, hvor vi hjælper børnehjemmet “Mother and Child”, nyt fra børnehjemmet for forældreløse og handicappede børn ’House of Hope’ i Vietnam, og kort nyt fra bofællesskabet for handicappede i Zimbabwe. Endelig er der også information om status for vores støtte til en hønsegård i tilknytning til ældrehjemmet på Haiti og en kort omtale af Hans Pedersen og Caroline Loldrup som er nye i bestyrelsen.

Der er udfordringer for flere af vore projekter. Stigende fødevarepriser på grund af krigen i Ukraine rammer mange lande. Fra Uganda, hvor vi støtter uddannelse af børn, skriver Okiror, at de klarer sig ret godt i øjeblikket, selvom fødevareudfordringerne for de mest sårbare er på toppen, da priserne er tredoblet. Vores projekt i Kenya fortæller om familier der ikke har råd til indkøb af basale fødevarer. Vi har besluttet at yde en ekstraordinær støtte til nogle af de berørte familier.

Fra Haiti skriver Fr. Wismick, at de har en meget udfordrende tid med kidnapning, vold på grund af den politiske ustabilitet i landet.

Der er således i høj grad brug for den støtte vi sender til projekterne, og der kan blive behov for ekstraordinær støtte til hårdest ramte projekter.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter, og ønsker alle et godt efterår.

Bestyrelsen

Kategorier
Ikke kategoriseret

Leder forår 2022

2021 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte over 1 million kroner til vore projekter.

I dette nummer kan du læse om vores nye projekt i Guatemala, status for indsamlingen til børnehjemmet i Vietnam og en ’case study’ fra CHILD projektet i Kenya. Der er også en indkaldelse til vores generalforsamling.

Vores projekt i Venezuela er på standby, da vi endnu ikke har fået en ny ansøgning og SVG opfordrer til at give bidrag til de øvrige projekter.

På bestyrelsens årlige strategimøde diskuterede vi bl.a. hvordan vi kan forbedre informationen til bidragyderne om vore projekter. Vi vil udbygge kommunikationen med de ansvarlige for vore projekter og sikre en mere fyldestgørende rapportering.

I forbindelse med information fra SVG vil vi gerne kunne sende e-mail til alle bidragydere. Vi mangler dog stadig en del. Du kan informere os om din e-mail ved at maile til kontakt@vincentgrupperne.dk

I Pave Frans fastebudskab skriver han bl.a. ”Lad os aldrig blive trætte af at gøre godt i aktiv velgørenhed mod vor næste. Lad os i denne tid praktisere almissegiven ved at give med hjertet (jf 2 Kor 9,7). Gud, der ”forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise” (jf 2 Kor 9,10) gør det muligt for enhver af os ikke kun at have mad at spise, men også at være generøse i at gøre godt mod andre.”

Lad os her i fastetiden give næstekærligheden et konkret udtryk ved en almisse til et af vore projekter.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter.

Bestyrelsen

Kategorier
Ikke kategoriseret Zimbabwe

Nyt projekt i Zimbabwe

Sankt Vincent grupperne er ved at underskrive kontrakt med et nyt projekt ’Windhover Trust’ i Zimbabwe. Det drejer sig om et bofællesskab af handicappede, som Tro og Lys her i Danmark har støttet i mange år.

Baggrund

Inge Switon, der har været aktiv i Tro og Lys i mange år skriver, at det hele startede i 1996 på et internationalt Tro og Lys møde i England. Her var også en ældre engelsk dame på 71 år, Val Palm, som repræsentant for Tro og Lys i Zimbabwe.  Val havde adopteret en handikappet pige, Petra Mary, med store psykiske problemer. Hun fortalte med kærlighed om alle de mennesker der boede i bofællesskabet med mottoet: “Hvor der er hjerterum er der husrum”. Tro og Lys i Danmark begyndte at støtte dem økonomisk.

Kort om bofællesskabet

Windhover Trust blev oprettet i 1994 af Valerie Palm og Virginia Tomlinson som et midlertidigt hjem for handicappede unge, der havde afsluttet deres skolegang på King George VI Handicapskole, hvor Val blev ansat som lærer. Det er blevet et permanent hjem for handicappede medlemmer, der ikke kan finde bolig.

Bofællesskabet ledes i dag af Virginia Tomlinson. Hun sidder i kørestol og har leddegigt samt er opereret for kræft men holder alligevel sammen på tropperne. Virginia har sendt disse oplysninger om bofælleskabet:

”I øjeblikket bor der 13 mennesker her. Det omfatter personer med tuberkulose, cerebral parese, muskeldystrofi og poliomylitis. Vi bliver hjulpet af min familie, der bor udenfor Zimbabwe og sender os penge hver måned gennem Western Union. Vi assisteres også af to schweiziske damer, der arbejdede i King George VI School i et par år, inden de vendte hjem. Desværre er Zimbabwes økonomi i en så frygtelig tilstand, at leveomkostningerne er meget høje, og det er svært at dække de daglige udgifter, mad, strøm osv.”

Hjælpens omfang

I den ansøgning vi har modtaget fra Windhower Trust står der, at formålet med projektet er at hjælpe handicappede med daglige leveomkostninger, forbedre huset og udvide indkomstskabende aktiviteter.

De daglige udgifter dækker mad, medicin og hjælpemidler.

Huset ønskes forbedret ved omlægning af gulve i stue, gang og soveværelse. Dette vil muliggøre lettere passage af kørestole i stue, passage og soveværelse.

Bofællesskabet vil selv tjene penge ved at købe flere høns, så de kan sælge æg.

SVG vil støtte projektet med 12.000 om året de næste tre år. Desuden vil vi give et engangsbeløb på 12.000 kr. til reparation af gulvet og indkøb af høns.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Zimbabwe.