Ikke kategoriseret

Nyt projekt i Zimbabwe

Sankt Vincent grupperne er ved at underskrive kontrakt med et nyt projekt ’Windhover Trust’ i Zimbabwe. Det drejer sig om et bofællesskab af handicappede, som Tro og Lys her i Danmark har støttet i mange år.
Baggrund
Inge Switon, der har været aktiv i Tro og Lys i mange år skriver, at det hele startede i 1996 på […]

By |september 14th, 2021|Ikke kategoriseret, Zimbabwe|0 Comments

Leder efterår 2021

Vores generalforsamling blev med nogen forsinkelse afholdt lørdag den 19/6 2021 i Herlev. Regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 blev godkendt. Sr. Hildegard er igen indstillet af pastoralrådet for en 2-årig periode. Poul, Knud og Per blev genvalgt til bestyrelsen. Hans Pedersen, der er formand for menighedsrådsrådet ved Rosenkranskirken på Bornholm blev valgt som […]

By |september 14th, 2021|Ikke kategoriseret|0 Comments

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 19. juni 2021

Kære medlem,

Lørdag den 19. juni kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Indkomne forslag
Orientering om planlagte aktiviteter
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter […]

By |maj 18th, 2021|Ikke kategoriseret, Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Leder vinter 2020

Vi nærmer os atter juletiden og årets afslutning. Dette er et år, som vil blive i vores erindring. Pandemien og dens store konsekvenser for sundhed, økonomi og internationale rejser, har sat sit spor over hele verden. Specielt for den fattige del af befolkningen har det givet store udfordringer. Også de fleste af vore projekter har […]

By |december 9th, 2020|Ikke kategoriseret, Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Årsmøde den 19. september 2020

Sankt Vincent Gruppernes årsmøde i maj blev aflyst på grund af corona-epidemien.

Det afholdes i stedet lørdag den 19. september kl. 14.00 i menighedssalen ved kirken i Herlev, Herlevgårdsvej 14.

På mødet er der følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Indkomne forslag
Orientering […]

By |juli 4th, 2020|Ikke kategoriseret, Nyt fra bestyrelsen|0 Comments