Kategorier
Kongo II

Congo II: Situationen for redemptorist-skolerne i Congo

Situationen for redemptorist-skolerne i Den Demokratiske Republik Congo

Fader Fabien Balongana, der er ny kontaktperson for vores projekt i Den Demokratiske Republik Congo, har sendt følgende hilsen:

Redemptoristernes Kongregation i Den Demokratiske Republik Congo har fokus på uddannelse for at skabe hele mennesker.

Vi organiserer fem skoler; tre skoler i hovedstaden Kinshasa og to skoler i det centrale Congo. Hver af vores skoler har mere end 250 elever, og vi modtager børn fra alle familier, uanset baggrund.

Nogle familier har ikke råd til at betale for deres børns skolegang. Forældrene vil gerne sende deres børn i skole men har ikke råd. Det går ud over børnene – de vil gerne studere, men forældrene er fattige. Resultatet er, at børnene slet ikke kommer i skole eller ikke kan gennemføre skoleåret, hvis der ikke betales skolepenge til hver termin.

Forældrenes vanskeligheder med at betale skolepenge udgør en økonomisk udfordring for vores skoler, der mangler midler til den daglige drift. Skolerne har problemer med at købe undervisningsmateriale til eleverne og har heller ikke penge til at aflønne lærerne. Den congolesiske stat yder ikke tilskud til driften af privatskoler.

Vi er meget taknemmelige for hjælpen fra Sankt Vincent Gruppene, der dækker betaling af skolepengene for 40 elever/studerende. Disse børn får dermed mulighed for at gå i skole og studere. Eleverne får også en lille snack for at opmuntre dem til at udføre deres skolearbejde godt. Pengene er endvidere indirekte en stor hjælp til driften af vores skoler.

Skolepengene, som vi modtager fra fra Sankt Vincent Gruppene, hjælper os effektivt med at uddanne de fattige elever, som vi har på vores skoler.

Kategorier
Nyt fra bestyrelsen Venezuela

Kort nyt om projekter

Vi har besluttet at indstille vores støtte til projektet FUNDANICA for kræftsyge børn i Venezuela. Initiativtagerne her i Danmark har, blandt andet på grund af sygdom, ikke haft ressourcer til at støtte projektet med lokale aktiviteter.

Kategorier
Haiti II

Haiti II: Store udfordringer for hjælpearbejde

Vi har modtaget en årsrapport fra Father Wismick i Haiti, der er ansvarlig for CESSA-projektet for forældreløse børn. som bl.a. skriver:

I kølvandet på jordskælvet i Haiti den 12. januar 2010, mistede hundredtusindvis af haitianere livet og omkring 3 millioner mennesker blev påvirket. Centre d’Evangélisation, de Spiritualité et de Santé Mentale (CESSA) igangsatte et omfattende program for at hjælpe de nødlidende mennesker.

Lige fra begyndelsen, har Saint Vincent Guilds (SVG) ydet en stor indsats for at finansiere dette projekt for fattige, forældreløse og traumatiserede. børn bestående af:

  • At tage sig af deres fysiske behov ved at give dem mad
  • At opfylde deres uddannelsesbehov ved at give dem grundlæggende uddannelse
  • At imødekomme deres psykologiske behov ved at tilbyde dem terapi og psykologiske tjenester.

Skoleåret 2021 har været meget udfordrende for Haiti. Det var især præget af den igangværende COVID-19-sundhedskrise, den voldsomme usikkerhed i landets hovedstad, Port-au-Prince, kidnapning og den elendighed, som befolkningen kæmper med. Oveni disse tunge udfordringer, blev tilføjet det ødelæggende jordskælv den 14. august 2021, som ødelagde det store syd (Les Cayes og Jérémie) af landet.

Den tragiske situation sammen med de politiske, sociale og økologiske katastrofer i landet har store økonomiske konsekvenser for husholdningerne. Der har været prisstigningerne på de basale behov, såsom: ris, mel, majs, sukker, olie, brød osv. Haitianske familier, hvoraf tre fjerdedele lever under fattigdomsgrænsen, har alvorlige problemer med at brødføde deres børn; 42 % af den haitiske befolkning lever med fødevareusikkerhed. Børns fejlernæring er en plage, der raser og spreder sig dag for dag.

Det er midt i dette dystre billede af udfordringer af enhver art, at CESSA har tilbudt sin hjælp til at brødføde de fattigste børn i samfundet, holde dem sikre og tage sig af deres psykologiske behov ved at tilbyde dem rådgivningstjenester.

Takket være SVG’s konsekvente økonomiske støtte var CESSA i stand til at hjælpe (dvs. brødføde, uddanne, tilbyde psykologiske tjenester) 450 fattige børn.

Med de skyhøje priser på produkterne på markedet, og på grund af vedvarende politisk vold i landet, var det meget udfordrende for os at gennemføre alle de planlagte aktiviteter. Men den gode nyhed var, at vi var så glade og taknemmelige for i juli 2021 at modtage en ekstraordinær og uventet donation på USD 600 fra en generøs donor. Dette beløb blev brugt til dels at bekæmpe COVID, dels til at betale sygeplejersken i august og dels til at købe masker, handsker og sæber til børnene.

Du kan støttet projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen CESSA.

Kategorier
Sydafrika

Sydafrika: Årsrapport fra IKHWEZI LOKUSA

Vi har modtaget en omfattende rapport fra det arbejde Søstrene af det dyrebare blod udfører for handicappede i Sydafrika. Vi bringer her et udpluk.

I løbet af regnskabsåret, der starter 1. april 2021 og slutter 31. marts 2022, var Socialarbejdernes fokus fortsat pleje og udvikling. De fortsatte med at hjælpe personer med handicap med at nå deres optimale fysiske, mentale og sociale funktionsniveau, og derved sætte dem i stand til at opnå en vis uafhængighed i deres liv.

Der er 65 borgere her på Ikhwezi Rehab, hvoraf de 60 er under uddannelse.

Praktikanterne bliver uddannet i fire værksteder; syning har 18 praktikanter, håndværk har 15 praktikanter, læderarbejde har 14 praktikanter, mens keramik har 13 praktikanter.

16 praktikanter fra sy-, håndværks- og læderarbejde havde gavn af placering i forskellige forretningslokaler her i Mthatha by. Socialrådgivere og syvejlederen har igangsat dette program, så praktikanterne bliver vant til arbejdsmiljøet, inden de forlader uddannelsen.

Syning

I 2021 var der 13 elever i syning. I november 2021 modtog elleve praktikanter certifikater fra Walter Sisulu University of Technology under Certificate Conferring Ceremony afholdt i Society Hall. Én praktikant deltager nu i forelæsninger på Walter Sisulu University.

Vi har 18 elever i år i Syafdelingen, og de klarer sig godt.

Liturgisk beklædnings afdeling modtager fortsat bestillinger på nye kirkeklæder og ombygninger fra forskellige kirker.

Håndværk

I år 2021/2022 havde vi en stor forskelligartet gruppe af praktikanter, der stræbte efter ikke kun at lære færdigheder, men også at tage fat på løbende ordrer på arbejde som skal udføres. I øjeblikket er der 15 praktikanter og 10 på uddannelsesprogram. De fleste elever i Håndværk har intellektuelle handicap, og det gør det til en reel udfordring for instruktørerne. Vi er stolte af deres præstationer, da de ofte arbejder mod utrolige fysiske og intellektuelle odds for at lære en færdighed.

Keramik

Vi startede året 2021 med frygt og terror på grund af pandemiens globale omfang, som efterlod os knuste og sørgede over mange liv, der gik tabt under pandemien op til dato. I 2021 startede vi med seksten drenge inklusive to kommissionærer.

I år januar 2022 startede vi med femten praktikanter. Deres arbejde er fantastisk, som om de ikke er nye. Andre, der modtog certifikater fra Walter Sisulu University, er fremragende, og deres arbejde er fascinerende og indbydende. Den største bekymring er ovnen, da vi ikke finder de rigtige folk til at reparere dem, og snart er året omme. Vi håber dog på det bedste.

Læderarbejde

Den 30. november 2021 blev otte praktikanter tildelt certifikater fra Læder værkstedet. Materiale blev givet til dem, så de kunne starte deres egen lille virksomhed derhjemme. Elever, der nåede det i løbet af uddannelsen, fik tildelt deltagelsesbeviser. I år blev 2022 tretten praktikanter optaget. Kunder medbringer deres varer såsom sko, tasker osv. De så ud til at være tilfredse med kvaliteten af ​​den service, Læder værkstedet tilbyder, da du aldrig har modtaget klager fra kunder vedrørende den service, der tilbydes dem. Der er en mærkbar grad af engagement og iver efter at lære på praktikanternes side.

 

Kategorier
Indien II

Indien II: Rapport fra Manipur

Fra projektkoordinator Ranjana Naorem, DSSS i Manipur – Indien, har bestyrelsen modtaget en årsrapport.

Hun skriver i denne bl.a. følgende:

Efter to år med pandemien er skolesæsonen i fuld gang igen og børnene har nu gennemført en halvårlig eksamen. Vores sponsorbørn har det godt.

Projektet gennemføres i seks stammelandsbyer fra bakkedistrikterne i Manipur, nemlig landsbyerne Chingjaroi, Machi, Singngat, Thanlon, Phaitol og Bendramei. Disse fjerntliggende landbyer er langt bagud i uddannelse sammenlignet med fastlandes øvrige byer på grund af fattigdom.

DSSS (Diocesan Social Service Society) målgruppe i projektet er fattige børn, forældreløse børn og halvforældreløse børn fra den etniske minoritet.  Med deres sparsomme indkomst har de ikke råd til at sende deres børn i skole og undlader for det meste basale fornødenheder såsom sundhed, grundlæggende uddannelse, mad, behageligt tøj og sikkert husly.

DSSS har efter en behovsbaseret analyse valgt disse 6 landsbyer. Der er mange flere børn i målområdet, som føler, at uddannelse er en meget fjern drøm for dem. Men ud fra en bedømmelse af situationen og forholdene i landsbyerne, følte DSSS et behov for at fremme fattige børn til at gå i skole fra disse seks landsbyer, i det mindste op til 10. klasse. Ingen organisationer andre end DSSS har valgt at ændre på situationen i disse landsbyer.

Børnene er blevet udvalgt af sognepræsten med rektor for den respektive skole sammen med medlemmer af landsbymyndighederne, hvor projektet gennemføres. Donationerne fra SVG bliver brugt til betaling af børnenes optagelse, skolepenge og undervisningsmaterialer. Donationerne bliver overført til de respektive skolekonti i henhold til kvartalspengene modtaget fra SVG. Skolernes rektorer sender regninger for betaling af optagelse, skolepenge og undervisningsmaterialer.

Skolens ledelse og lærere har til opgave at se på den alsidige udvikling af de sponserede børn. De skal observere og rapportere til projektkoordinatoren. Hver skoleleder vedligeholder en fil for hvert barn. DSSS vedligeholde også en fil for hvert barn. Vurderingskriterierne for eleverne udskrives og udleveres til hver skoleledelse.

Det årlige skolebesøg gennemføres af projektkoordinatoren. De svagere elever vil blive hjulpet og undervist i studiemetode. Ved hvert besøg opmuntrer og motiverer projektkoordinatoren eleverne til at studere godt.

Projektkoordinatoren har ikke kunnet besøge alle skoler på et år, da rejseudgifterne er meget høje og hun må overnatte i de enkelte landsbyer, da de er beliggende i de fjerneste områder af Manipur. Der er planer om at besøge 3 eller 4 skoler på et år.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg.nr. 3667, kontonr. 1097164 eller Mobilepay 19379.

Mærk indbetalingen Manipur.