Kategorier
Uganda II

Uganda II: Store udfordringer for vores skoleprojekt i Uganda

Vi har modtaget en årsrapport fra Joseph Okiror, der er ansvarlig for vores projekt i Uganda. Her er et uddrag fra rapporten.

Den nuværende situation i vores land.

I marts 2020 brød Covid 19 ud i Uganda, og regeringen lukkede alle skoler på én gang i 2 hele år. Ind i mellem fik eleverne lov til at studere i kortere perioder. Det var indtil i år omkring den 10. januar, at de tillod skolerne at genoptage normalt.

Covid19 medførte adskillige udfordringer, herunder hungersnød, økonomiske vanskeligheder og skolefald, som aldrig er set før i mange år. I den periode blev tusindvis af piger gravide derhjemme og har som følge heraf måttet droppe ud af skolen!

Vi takker Gud for, at covid19-situationen i dag er drastisk forbedret, hvilket baner vejen for, at børn kan vende tilbage til skolen. Dette er gode nyheder, men vi havde ekstreme vejrforhold, der beskadigede fødevareafgrøder på grund af klimaændringer. De fleste familier fik ikke mad, og derfor er 2022 et hårdt år.

Målgruppe

Vores projekt retter sig hovedsageligt mod forældreløse børn, fattige børn, der mistede deres forældre, børn fra enlige forældre og også fra forældre, der begge er i live, men som virkelig kæmper for at få enderne til at mødes ved at betale skolepenge for nogle få udvalgte. Ofte er disse udfordret af manglende skolepenge, bøger, mad og både psykologisk støtte.

Havde dette projekt ikke været sat i gang, havde mange af de unge bare været hjemme og lave ingenting. Siden 2014, hvor projektet startede, har vi set nogle meget positive frugter fra livet for de mest udsatte børn, som SVG-projektet accepterede at støtte økonomisk. Mange af de sponsorerede børn har tilegnet sig færdigheder, der hjælper dem med at forbedre deres levebrød.

Projektaktiviteter

I løbet af det akademiske år 2021 betalte Sankt Vincent Grupperne skolepenge for 35 elever i alderen 7 til 24 år. Donationen bruges hovedsageligt til betaling af skolepenge og en gang imellem også til indkøb af bøger og læringskrav på deres skoler.

Udfordringer

Udfordringerne, der blev skabt af covid19, var omfattende. Det betød, at eleverne brugte det meste af deres tid hjemme og studerede i meget kort tid.

Igen i det pågældende år kunne projektkoordinatoren ikke besøge mange skoler med undtagelse af nogle få. Dette blev forårsaget af de restriktioner, som regeringen pålagde for at undgå unødvendige bevægelser og forsamlinger. Ingen besøg var tilladt på skolen for at undgå spredning af covid 19-virus til eleverne.

Eleverne eller de studerende studerede kun i 2 terminer i stedet for de sædvanlige tre terminer med undtagelse af universitetsstuderende, som havde online-studier kontinuerligt hjemme.

Ikke desto mindre gav donationen fra Sankt Vincent Grupperne eleverne adgang til de begrænsede studier, der til tider er tilgængelige online derhjemme. Vi hjalp studerende med at købe data til online studier, hvor det var muligt.

Kategorier
Uganda II

Uganda II: Rapport fra skoleprojekt i Uganda

Vi har modtaget en længere rapport vedrørende den støtte vi har givet til skoleprojektet i Uganda, og bringer her et uddrag.

Generelle mål for projektet

At skabe et solidt fundament i de mest sårbare børns liv (især forældreløse) gennem kvalitetsuddannelse.

At tilbyde en mulighed for uddannelse der passer til det enkelte barn, f.eks. for dem der er droppet ud af skolen, så de senere kan stå på egne ben.

At tilbyde en uddannelse, der tager højde for kreative færdigheder, gensidig respekt, gode moralske værdier, en tankegang, der søger at udvikle andre over en selv.

At uddanne fremtidige ledere, der sætter pris på ansvarlighed, gennemsigtighed, ærlighed, hårdt arbejde og generøsitet.

At reducere situationer, der fører til børnearbejde og tidlige ægteskaber, især blandt piger.

At give en hånd til værgerne, der ikke har økonomisk formåen, til at betale skolepenge til børn, som er i deres pleje.

Finansiel støtte

Hvert barn modtog en økonomiske støtte i forhold til, hvad der var nødvendigt i skolen. Dette blev gjort med stor hensyntagen til dem, der ikke havde noget i første omgang, og derefter dem, hvis værger kunne bidrage med noget til deres undervisning.

Det ugandiske uddannelsessystem har tre semestre om året. De gennemsnitlige minimumsomkostninger, vi betaler for hver elev i folkeskolen, beløber sig til 50 USD. Til dem på gymnasiet betaler vi 120 USD. De som går på universitetet får et tilskud på ca. 150 USD pr. termin eller semester. Det afhænger af den enkeltes situation. Disse tal anvendes, når der er tilskud fra værgerne. Dette skyldes, at vi ønsker, at så mange børn som muligt får gavn af støtten. Hvis vi skal betale fulde gebyrer, ville vi uddanne meget få børn hvert år. Så vi prøver at strække støtten for at nå ud til mange flere. Der er dog fuld støtte til dem der er forældreløse.

Taknemmelighed!!

Året 2020 var et meget vanskeligt år for os alle som forældre, familier, medlem af samfundet, for børnene selv og mest for de mest sårbare gamle mennesker som kvindelige enker og enkemænd.

Midt i vores økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer, som f.eks. ensomhed og fortvivlelse, gav Sankt Vincent Grupperne os håb. Med jeres generøse donationer kunne vi bringe håbløse håb ved at:

Hjælpe nogle børn med at starte små forretninger som f.eks. gennem ko-projektet.

Hjælpe enker og familier med madvarer i den sværeste måned med nedlukninger, især april til oktober. Vi leverede madvarer til flere familier, især af hjælpeløse kvinder, ældre enker og forældreløse. Dette var den mest tilfredsstillende tjeneste, vi udførte, da den skabte så meget glæde hos modtagerne.

Vi betalte skolegebyr for børnene i første semester fra januar 2021, og vi betalte også gebyrer for et par finalistklasser af studerende i oktober 2020 og igen i januar 2021.

Med jeres fortsatte støtte vil vi fortsætte med at forbedre livet for børn, der ikke ville have gået i skole uden sådan støtte. Denne støtte giver dem en mulighed for en bedre fremtid fuld af håb. På denne måde bliver Jesu ord, der er nedskrevet i Johannes 10:10, til virkelighed … ” Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”

Til gengæld beder vi altid for dig og ønsker dig godt. Må Gud velsigne Sankt Vincent Grupperne og alle jeres tilhængere eller donorer.

Fremtidig støtte

Det er vores ydmyge bøn og håb, at Sankt Vincent Grupperne vil fortsætte med at støtte vores initiativer til at ændre de trængende drenges og pigers liv til det bedre ved økonomisk at støtte programmet i mange år fremover.

Vi tror nu, at den bedste gave, der gives til et barn, er tro på Gud og kvalitetsuddannelse. Det giver os glæde, da vi ser håb hos dem, der allerede er uddannet eller lige ved at afslutte deres kurser snart. Vi beder om, at situationen med covid19 ikke forværrer vores planer om at se dem afslutte deres studier godt.

Joseph Aonu Okiror

Projektkoordinator

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Uganda II.

Kategorier
Indien I Kenya Uganda II

Madspildsprojekt: Indien, Kenya og Uganda Win – Win – Win!

Win – Win – Win! Overskudsmad hjælper børn til skolegang og uddannelse for flere af Sankt Vincent Gruppernes projekter

 1. Win: Vi redder maden – henter den fra forskellige supermarkeder i Kastrup
 2. Win: Vi giver maden videre med forventning om en donation på ca. 25 % af butiksprisen
 3. Win: Vi støtter Sankt Vincent Gruppernes 3 projekter i Indien, Kenya og Uganda, se nedenfor.

Da Father Benny i 2011 fortalte om sin brors børnehjem i Indien, spurgte jeg IRMAs Butiksleder John, om han vil være med til et madspilds-projekt. Han sagde med det samme ja, vi måtte gerne hver dag hente deres overskydende fødevarer. Dermed kunne vi betale uddannelsen til sygeplejerske for fem piger fra børnehjemmet. Og nu er REMA1000 på Willumsvej, NETTO i Kastruplundgade, og ALDI på Kastrupvej også med på vognen.

Fødevarerne putter jeg i køleskabe i vores cykelskur, hvor naboer o.a. kan hente mod en månedlig donation eller via mobilpay. Mandag, onsdag og lørdag fylder jeg bilen op og kører til gudstjenesten i Skt Annæ Kirke kl. 8. Bagefter er der salg fra bagklappen.

Hver tirsdag tager Kirsten Baltzer Jepsen over.  Hun indretter så sin carport i Avedøre som et lille marked. Hendes makker Gert stiller borde op og hjælper med at flytte kasser og kølebokse. Venner og bekendte kommer forbi i løbet af dagen og lægger en skærv. Det kan blive til flere tusinde kr. om måneden til de gode formål.

Sankt Vincent Grupperne har i mange år støttet Joseph i Uganda. Han startede for nogle år siden et Emmaus-center under mottoet: “Work and pray!” – et stort bofællesskab, hvor han holder kurser for præster og søstre og engagerede singler, par og familier. Han kender vores egen præst fra Uganda, Simon Peter og skrev i en Whatsapp: “He is a good friend of mine!” Centret driver et landbrug med kaffe, bananer og jordnødder og ikke mindst en skole og kostskole med 700 elever. Her støtter vi 23 børns skolegang.

Det tredje og nyeste projekt er CHILD med Holidah, der bor i Kenyas værste slum, Kangemi. Hun henter hvert år tyve børn ind fra gaden, giver dem mad og forbereder dem til skolegang. Men der gik seks måneder – af bekendte grunde, hvor hun ikke måtte bespise dem eller undervise, så børnene røg tilbage på gaden. Den eneste mulighed for at hjælpe dem var at støtte deres familier. Det foregik så via Mobilepay, som faktisk er opfundet i Kenya. Holidah delte 150 kr. ud til hver af børnenes familier. Det skulle de så klare sig for i fjorten dage.

Holidahs projekt foregik i et enkelt lille rum, uden køkken. En utrolig kvinde! Men fra 1. september har vi kunnet hjælpe hende til et større sted, hvor der er plads til 23 enkeltborde og stole, og hvor de nu kan blive undervist og få mad. Det er jo et privat projekt. Alle offentlige skoler i Kenya er ellers lukket, foreløbig indtil 1. januar 2021.

Også Holidahs frisør- og syskole for unge piger og mødre var lukket ned, men de ca. 20 piger kan nu mødes igen på det nye sted.

Som man kan se, redder vi ikke kun maden.

Du kan støtte projekterne ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ”Madspildsprojekt”.

con amore 
maria-leonore

Kategorier
Uganda II

Uganda II: Støtte til enker og udsatte familier på grund af Covid-19

I starten af juli måned udbetalte SVG en engangsstøtte til projektet i Uganda for at afbøde virkningerne af covid-19, og vi har modtaget denne rapport.

Uganda er ikke blevet skånet for de vanskeligheder, der er forårsaget af virkningen af Covid-19. Siden den 21. marts 2020, da regeringen indførte en komplet nedlukning på grund af konsekvenserne af Covid-19, har mange familier, især enker og andre sårbare familier, haft vanskelige økonomiske tider, da markeder, butikker og andre virksomheder pludselig blev lukket for at minimere spredningen af virussen.

Indtil i dag (ultimo juli) har Uganda registreret 1.147 tilfælde af positive patienter med 2 dødsfald officielt registreret af sundhedsministeriet. Hver dag er der mellem 7 og 15 nye sager. Selvom de fleste virksomheder har fået lov til at fortsætte, er folk ikke opmærksomme på instruktionerne fra sundhedsministeriet. Den gode nyhed er, at over 980 patienter er kommet sig.

Men for de almindelige mennesker, der er vant til at få indkomst gennem selvforsynende landbrug eller daglige lønmodtagere, og som lever for under en dollar om dagen, er livet blevet så hårdt. Regeringen forsøgte at distribuere mad til byboere i Kampala, men ikke alle modtog madrationerne, da antallet af rationer ikke var tilstrækkelig til at dække behovet.

Da vi sendte vores råb om hjælp til Maria-Leonore, og til Poul Skallerup (Sankt Vincent Grupperne) var vi meget glade for at modtage en donation på US 1.205 for at lette madbehovet især for enkerne og de mest sårbare familier i Soroti, Kapelebyong og Ngora-distrikter i Teso-regionen, Uganda.

Jeg rejste personligt og besøgte de ovennævnte landsbyer sammen med min kone Frances og påbegyndte en fire dages distribution af madvarer. Med disse penge har over 40 familier, der huser cirka 250 mennesker, haft gavn af donation af madvarer som majsmel, ris, bønner, sæbe og salt. Som allerede udtrykt var folk meget glade for at få mad og blive fri for sult.

Vi vil gerne takke fru Maria-Leonore, hr. Poul Skallerup og hele Sankt Vincent Grupperne i Danmark for deres fortsatte støtte til vores behov i Uganda.

Modtagerne bad os inderligt om at formidle deres dybeste taknemmelighed til de ovennævnte personer for at komme dem til undsætning og de ønsker dem lykke og beder om Guds nåde i deres liv i mange år fremover.

Lidelsen er ægte især for ældre og børn. De fleste familier spiser et måltid om dagen i mangel på mad. Det er vores håb, at Gud vil sikre en god regn, så de plantede afgrøder vil være klar i august og lindre folks lidelse snart.

Vi er taknemmelige for den ære, vi har fået for at tjene de trængende.

Må Gud velsigne jer alle

Joseph og Frances Aonu.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ’Uganda II’

Kategorier
Uganda II

Uganda II: Rapport for skoleprojekt i Uganda

Joseph Aonu Okiror, der er ansvarlig for vores projekt i Uganda har sendt os en årsrapport, som vi her bringer uddrag af.

Vi er dybt taknemmelige for Sankt Vincent Gruppernes (SVG) støtte, som har givet vores børn adgang til den nødvendige uddannelse.

Projektbaggrund

Siden 2014 har SVG støttet uddannelsen af ​​de mest sårbare i Uganda, især børn, der tilhører Emmaus kommunitetet (Emmaus Centre Katikamu).

Uganda er et udviklingsland, hvor en stor del af befolkningen lever under en dollar om dagen eller fra hånd til mund økonomi. Vi som land har gennemgået meget udfordrende situationer, herunder på grund af: Krig, HIV / AIDS, ynkelig fattigdom der ofte fører til, at børn falder ud af skolen. Nu er der kommet endnu en udfordring fra COVID-19 VIRUS. Vi tror helt sikkert, at det vil efterlade os i en mere ødelæggende tilstand end tidligere økonomisk, socialt, sundhedsmæssigt og uddannelsesmæssigt.

Kriterier for valg af børn:

Fra projektets begyndelse i 2014 har vi først og fremmest udvalgt børn, ud fra følgende kriterium:

 1. Forældreløse børn: børn, der mistede begge forældre til HIV / AIDS
 2. Delvis forældreløse børn – hvilket betyder, at kun en forælder er i live eller børn af enlige mødre.
 3. Børn med begge forældre i live, men som ikke er i stand til at sørge for uddannelsen af ​​disse børn på grund af fattigdom eller på grund af et stort antal pårørende.
 4. Børn, der droppede ud af skolen og havde brug for basale erhvervsmæssige færdigheder, får tilbudt erhvervsuddannelse på op til 2 år.
 5. Ethvert andet trængende barn, der måske ikke falder inden for nogen kategori ovenfor.

Forældresituation

Alle børnene på vores liste kommer fra meget vanskelige økonomiske forhold og ville ikke have fået adgang til kvalitetsuddannelse, hvis SVG ikke havde støttet os. Vi er yderst taknemmelige for at SVG hjælper os med at forbedre de trængende børns liv.

Projektaktiviteter

Med donationer modtaget fra SVG betales skolepenge for mellem 25 og 30 børn hvert år i en periode på to år.

Der er fire kategorier af studerende:

 1. Børn, der går i folkeskolen eller grundskolen fra børnehave til syvende klasse, som er den sidste klasse, før de går i mellemskolen eller på gymnasiet.
 2. Børn, der studerer i mellemskolen og på gymnasiet.
 3. Børn, der ikke kunne få adgang til gymnasial uddannelse, er indskrevet på erhvervsskoler for at få praktiske færdigheder til at overleve.
 4. Børn, der studerer ved læreranstalter; følger kurser efter deres valg som sygepleje, tandmedicin, hotelstyring og catering tjenester, børnehaveundervisning og undervisning generelt.
 5. Børn, der studerer på universitetsniveau og følger forskellige uddannelser.

Betaling af skolepenge

Hvert år er opdelt i tre terminer for folkeskoler, erhvervsuddannelser og gymnasier.

Det betyder, at vi primært betaler skolepenge i løbet af den første uge i februar, sidste uge i maj og første uge i september.

For dem på universitetet betaler vi kun deres gebyrer i januar og september.

Besøg

Vi besøger skolerne to gange om året og bruger venner eller værger til at gennemføre andre nødvendige besøg, når det anses for nødvendigt.

Donationerne fra SVG går alene til skolepenge. Resten overlades til andre mennesker med god vilje og værger (i nogle tilfælde) for børnene.

Udfordringer:

De midler vi modtager fra SVG, kan kun betale fuld undervisning for ca. 10 studerende. Vi har imidlertid forsøgt at hjælpe 25 studerende. Det betyder, at vi betaler halvdelen af ​​omkostningerne for de 25 studerende, vi tilmelder hvert år. De gennemsnitlige skoleomkostninger pr. barn svarer til $ 200 pr. termin – i alt $ 600 om året.

Vi forsøger at støtte så mange trængende børn som muligt ved at give delvis dækning af omkostningerne, og tilskynder de studerende til at tjene de resterende penge hovedsagelig gennem arbejde i løbet af deres ferie. Kvinder arbejder i andre menneskers haver / afgrøder, og så gør drengene også en ekstra indkomst for at supplere det, SVG giver. Undertiden beder vi de overlevende værger om at bidrage med nogle penge til at imødekomme bøger og andre logistiske behov.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Uganda II.