• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Haiti II: Nyt fra CESSA projektet

Sankt Vincent Grupperne har siden 2010 støttet CESSA projektet på Haiti, og i april forlængede vi kontrakten. 

Efter jordskælvet, som hærgerede Haiti i 2010, opstod der et meget stort behov for hjælp til fattige, forældreløse og traumatiserede børn. Med det formål blev CESSA (Centre d’Evangélisation, de Spiritualité et de Santé Mentale) oprettet. Centeret tilbyder hjælp til disse børn bestående af: 

1) At tage sig af deres fysiske behov ved at give dem mad 

2) At opfylde deres uddannelsesbehov ved at give dem grundlæggende uddannelse 

3) At imødekomme deres psykologiske behov ved at tilbyde dem terapi og psykologiske ydelser. 

Tretten år efter er denne hjælp vokset markant. Nu har centeret en doneret bygning til rådighed, hvor der ydes psykologiske og pædagogiske ydelser til flere børn, der er i nød. Også den kliniske støtte har udviklet sig omfattende gennem teater-, kunst- og legeterapier. Nu også med hjælp fra psykologistuderende  fra det katolske universitet i Notre Dame, som kommer hvert år på CESSA for at arbejde som frivillige. Centeret tilbyder nu psykologiske tjenester til flere skoler og børnehjem i nærheden.  

Havearbejdet, hvor børnene involveres i landbrugsaktiviteter, er en vigtig del i arbejdet med børnene.  

Her dyrkes der afgrøder og grøntsager, der ernærer 550 børn. Dette er den vigtigste del og den største komponent i vores helheds program. 

Centeret hjælper også med mad og tilbud om pædagogiske ydelser til Restavek Børn. En restavek er et barn, der bliver en husslave, når hans forældre, der generelt bor på landet, overdrager ham til en familie i en by, der accepterer at sørge for husly til ham, men ikke mad og uddannelse. De fleste familier på landet i Haiti lever i kronisk fattigdom og uden mad, rent vand, husly og anden grundlæggende social støtte. At give deres børn væk til familier i byer forekommer for mange familier på landet en velsignelse og endda en gylden mulighed. Det er snarere et stort problem, fordi i praksis lever disse børn en isoleret tilværelse, bliver udnyttet, ofte misbrugt og opdraget i trældom. CESSA anerkender i sine helhedsprogrammer behovet for at bekæmpe denne slags af misbrug og at tilbyde omfattende ydelser såsom mad og pædagogisk omsorg for disse udsatte børn. 

Målet med dette program er således at opbygge et bæredygtigt lokalsamfundsprogram ved at brødføde, 

uddanne og behandle meget fattige, forældreløse, sultende og misbrugte børn i Port-au-Prince, Haiti.  

Fr. Wismick, der leder CESSA centeret, skriver ’Takket være den konsekvente økonomiske støtte fra SVG er CESSA i stand til at hjælpe (dvs. brødføde, uddanne og tilbyde psykologiske tjenester) til 450 fattige børn. 

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen CESSA.