Kategorier
Sydsudan

Sydsudan: Arbejdet fortsætter med gåpåmod, selv i en corona tid.

Covid-19 nedlukningen bruges til at udbedre og forbedre skolen, klasse lokalerne, dørtrin, gulve og vægge der istandsættes, pudses og males på Nyamlell skole i Sydsudan.

På Nyamlell skolens område stod en bygning med ni værelser, der tidligere blev brugt til beboelse af   søstrene, efterladt og ubrugt, med Sankt Vincent Grupperne hjælp bliver der nu udført vedligeholdelses og lednings arbejde, samt installation af to solpaneler og batterier, så bygningens ni værelser i fremtiden kan bruges til administration, konference og mødelokaler.

Mange af de hjemsendte elever, der kommer fra familier uden el, specielt de grundskoleelever der skal op til eksamen og bestå for at komme videre i skolens overbygning, har bedt om hjælp til  belysning så de kan læse og forberede sig. Med Sankt Vincent Grupperne hjælp har det været muligt at give udvalgte elever en lille solcellelampe, så de kan fortsætte deres studier. Disse små solcellelamper koster 4 $, ca. 25 kr., stykket og indkøbes i Uganda. S3 Solar LED Lantern | d.light

I år (2021) blev Nyamlell skole udvalgt som eksamensskole i skolens lokal område, til de nationale afgangsprøver, hvor de omkring liggende skolers afgangselever så alle kommer til eksamen på Nyamlell skole. I den forbindelse valgte Nyamlell skole at indkøbe 30 nye skriveborde og bænke sæt, til 50 $ (ca. 315 kr.) pr. sæt fra VTC (Vocational Training Centre) i Wau, med plads til yderligere 60 elever, ud over de 32 sæt med plads til 64 elever skolen allerede havde, for at gøre eksamens og undervisningsmiljøet befordrende for de studerende der skulle til eksamen, og for egne elever i fremtiden.

I forbindelse med de nationale afgangsprøver skal eleverne medbringe et farvefoto till 700 ssp der vedhæftes deres identitetskort, for at få lov til at gå til afgangsprøve. Da der ikke var faciliteter til at lave farvefoto i Nyamlell, skulle alle afgangselever til nærmeste større by, Aweil, med rejseomkostninger på 2000 ssp., en dagsrejse en og en halv timers bustur frem og tilbage og tre timers ventetid i Aweil. Derfor har Nyamlell skole besluttet at indkøbe en farveprinter der kan lave farvebillederne for eleverne for 700 ssp. (ssp = sydsudanesiske pund).

En rigtig glædelig nyhed er at den katolske ”Mary Help college of Nursingand Midwifery” skole i Wau

har tilbud at sponsorere alle udgifter for en treårig sygepleje- og jordemoder uddannelse for to piger fra Nyamlell skole, indkvatering, studieafgifter og mad. Der er tale om en kostskole, da Wau ligger 210 km fra Nyamlell. Pigerne udvælges ud fra deres karakterer i fagene, fysik, kemi og biologi samt ”kristen religiøs uddannelse” (CRE).

I forbindelse med corona nedlukningen strejfer de hjemsendte elever rundt, lærer og laver unoder

hvorfor Nyamlell skole har besluttet sig for at prøve at engagere de hjemsendte elever i sport, så de ikke forstyrrer forældre og lokal samfundet. Derfor arrangerer skolen sidst på eftermiddagen og først på aften fodbold mm. ved skolen for de hjemsendte elever. Til orientering får de hjemsendte elever heller ikke den FN ”World Food Programme” (WFP) mad de normalt fik på skolen.

Med Sankt Vincent Grupperne hjælp har det været muligt at styrke Nyamlell skolens laboratorie faciliteter, tre laboratorierum blevet renoveret, ved at lægge gulve og pudse vægge, efterfølgende  er det nyindkøbte fysik, biologi og kemi udstyr, indkøbt i Kenya, blevet installeret så de tre nyrenoverede laboratorier er klar til at skolen åbner igen i april, hvis alt går vel.

Kategorier
Sydsudan

Sydsudan: Covid-19 rammer særligt skolerne og skolegangen i Nyamlell

Det skrøbelige samfund i Sydsudan, verdens yngste land (2011), og den allerede meget svage økonomi er yderligere forværret og næsten gået i stå pga. Covid-19.

Covid 19 påvirker i særlig grad børnene og deres skolegang i Nyamlell, skolerne er stort set lukkede. Kun de ældste børn i afgangsklasserne har mulighed for at fortsætte skolegangen, de resterende børn er sendt hjem. De på denne årstid tilbagevendende oversvømmelser og den deraf følgende hungersnød i og omkring Nyamlell og Corona restriktionerne har ligeledes betydet at FN’s WFP (World Food Programme) kæmper med at fremskaffe selv de mest nødvendige fødevarer, hvorfor der samtidig med Covid 19 er alvorlig mangel på mad. Dette har fået skolebørnene til at gå sultne, skolerne forsøger derfor efter bedste evne at sørge at både lærere og elever får lidt at spise i form af te og kiks, da man ikke kan undervise på tomme maver. Nogle af lærerne arbejder uden at få løn, deres “løn” er madvarer til dem og deres familier.

Sankt Vincent Grupperne har udviklingslandenes børn i fokus, understøtter og fremmer bla. FN’s verdensmål 4. om at “sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse…”, i Nyamlell Sydsudan sker det i samarbejde med MMI missionærerne (Missionaries of Mary Immaculate) og selv de mindste bidrag kan gøre en stor forskel for børnene og deres skolegang i Nyamlell.

Sankt Vincent Gruppernes støtte bruges også til at sikre og udvikle undervisningskvaliteten på skolerne i fremtiden f.eks. i form af indkøb af laboratoriefaciliteter, som sikrer at de ældste skoleelever, der ellers skulle rejse op til 70 km til andre skoler, kan få den nødvendige undervisning inden for videnskabsfagene. Ved siden af skole driften og undervisningen arbejder MMI missionærerne også med at lære befolkningen i Nyamlell at blive mere selvforsynende og værdien heraf, samt at udbrede belysning hos de enkelte familier i form at solcelledrevne lamper, så skoleeleverne får mulighed for at læse og forberede sig til undervisningen hjemme.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ’Sydsudan’.

Kategorier
Sydsudan

Sydsudan: Kort rapport

For nylig fik Sankt Vincents Grupperne en rapport fra vores projektsted Nyamlell i bispedømmet Wau. Sydsudan, der blev selvstændigt i 2011, er flere steder i landet borgerkrigshærget.

Der er heldigvis roligt i Nyamlell, men landets urolige situation er nævnt i rapporten, der undertegnet af den ny leder af skoleprojektet, sognepræsten fr. Maria Stephen. Han er afløser af p. Michael D. Barton, der var leder af projektet og sognet.

Missionærerne er stolte af at kunne fortælle, at de har afholdt en kongres, hvor der deltog 3.000 unge. Fremtiden for en nation ligger i hænderne på ungdommen, Det er dem, der skal bygge vort samfund. Ellers er rapporten mere en general tekst om situationen i menigheden og ikke noget nyt om selve projektet, som Sankt Vincent Grupperne indtil for et år siden har drevet sammen med Comboni missionærerne.

Skoleprojekt

Siden 2009 har Sankt Vincent Grupperne haft et projekt i Nyamlell med årlige udbetalinger på ca. 30.000 kr. Pengene blev brugt til skoledrift herunder lærerlønninger.
Kontrakten er udløbet, og vi har bedt om en ansøgning, så projektet kan fortsætte. Beløb, der indbetales til projektet, vil blive udbetalt igen, når der foreligger en ny kontrakt.

Kategorier
Sydsudan

Sydsudan: Nyamlell – gode nyheder i en svær tid

 

På trods af at der er udbrudt og har været borgerkrig i Sydsudan siden december 2013, (verdens yngste land der blev selvstændig 9. juli 2011), er det lykkedes katolske præster og søstre i Nyamlell sogn nord for Aweil, senest ved Fr. A. Maria Stephen MMI, siden 2005 at oprette og drive flere skoler.
Der er nu i alt syv katolske grund-skoler (”Primary Schools”) og tre forberedende skoler (”Nursery Schools”) med i alt 71 lærere og 2.396 elever (1.023 piger og 1.373 drenge) i og omkring Nyamlell by, et område hvor der stort set ingen andre skoler er og hvor analfabetisme er udbredt, omkring 73 % af befolkningen over 15 år i Sydsudan er analfabeter.
De største udfordringer sognet har, er manglen på kvalificerede lærere, manglende skolematerialer så som bøger, notes papir/blokke, skriveredskaber osv. Desuden er det en stor udfordring at både lærere og elever ofte kommer til/i skole med ”tomme” maver og ikke får et måltid mad i løbet af skoledagen der tit strækker sig til sent på eftermiddagen. Normalt spiser folk kun et måltid, en gang om dagen, om aftenen.
Sydsudan og landets udfordringer er af de fleste mennesker for længst glemt og det unge land og dets altødelæggende
borgerkrig er blevet endnu en af verdens glemte katastrofer.
Sankt Vincent Grupperne har siden 2009 støttet driften af skolerne i Nyamlell sogn. Projektet blev til på foranledning af lokalgruppen ved Sankt. Laurentii Kirke Roskilde ved Bo Johansson.

Du kan støtte projektet ved at mærke dit bidrag ‘Sydsudan’.

Sydsudan s4_3_2015

Kategorier
Sydsudan

Sydsudan: Høstgudtjeneste i Roskilde med et meget flot resultat

Det er med glæde, at jeg kan kan oplyse, at Skt. Laurentii menighed efter messen, Høstgudstjenesten, den 16. september afholdt høstauktion til fordel for Skt. Vincent Grupperne ved projektet Nyamlell i Sydsudan med et meget flot resultat.

“En fornøjelig auktion med masser af gaver ved årets HØSTFEST den 16. september indbragte 5.563 kr! STOR TAK for stor indsats og gavmildhed i menigheden! Beløbet er sendt til Skt. Vincent grupperne, der ubeskåret sender det til det katolske sogn i Nyamlell i Sydsudan, hvis ambitiøse skolearbejde, menigheden nu har støttet gennem flere år.”

Sankt Vincent Grupperne godkendte i april skoleprojektet i Sydsudan med 25.- 30.000 kr. årligt. Father Barton, der driver skoleprojektet, bruger pengene til ansættelse af 13 lærere, så børn i området kan få undervisning og en uddannelse og dermed udsigt til en bedre fremtid.

Han har ansat otte lærere til skolen i Nyamlell, tre til til skolen i Marial Baai og to til Makwei. Pengene rækker imid- lertid ‘kun’ til fem lærere. Farther Barton har dog mulighed for nogen støtte fra an- den side. Han har behov for 13.000 USD årligt svarende til ca. 77.000 kr årligt.

Bo Johansson

Se også sognets hjemmeside: www.laurentiikirke.dk