Kategorier
Ungarn

Ungarn: Uddrag fra årsrapport

I sin årsrapport fra vores projekt i Ungarn fortæller St. Katalin bl.a. om forholdene under corona epidemien.

Pandemien af ​​Covid-19 har ændret livet også i Ungarn. Alle mennesker er bange for at få den. Det var ikke let for os med disse ændringer i vores liv.

Vi har stadig 50-60 børn på centret. Fra april 2020 til maj 2021 skulle børnene deltage i online-uddannelse, hvilket ville have været umuligt for dem uden hjælp fra daginstitutionen. Lærerne lagde stor vægt på dette, og med deres hjælp og ved hjælp af deres egne bærbare computere og tablets kunne de hjælpe børnene en efter en. Deres forældre og familier kunne ikke have hjulpet dem derhjemme på grund af manglen på computere og på grund af den manglende viden om at bruge en computer.

Parallelt med dette kunne børnene spille fodbold eller bruge legepladsen. Som en anden mulighed kunne de arbejde og udføre havearbejde i urtehaven, hvor 2 gartnere hjalp dem meget, Det gjorde dem så glade, at de var på besøg og legede og opholdt sig hele sommeren på marken i vores kloster mellem 9-15. Ellers havde de været på gaden.

Selvfølgelig gav vi dem morgenmad, frokost og eftermiddagsmåltid hver dag. Pga. covid-19 måtte de blive udendørs, og når vejret var dårligt skulle børnene hjem, eller nogle af dem kunne blive under et lille tag i vores gård. Jeres ekstra donation i januar hjalp os også meget med at løse denne nye situation.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Ungarn.

Kategorier
Ungarn

Ungarn: Brev fra Ungarn

Sr. Katalin skriver i et brev, om hvad den støtte, præmonstratensersøstrene  får, bliver brugt til – nemlig at hjælpe fattige romabørn i Ungarn.

Kære Melissa Loldrup, Sankt Vincent Grupperne

Vi har haft meget travlt i de seneste uger. Nedenfor får I en kort omtale af vores dagplejecenter:

Vi har stadig 60 børn på vores dagplejecenter. Jeres donation går især til mad til de fattige børn hos os. De får stadig tre gratis måltider om dagen.

Om eftermiddagen hjælper vi børnene med at lave deres lektier, så de får et tættere forhold til deres familier. For at kunne gøre dette, har vi ansat en deltidspsykolog og fuldtidslærere ved vort dagplejecenter.

Børnene kommer til os efter skoletid. Foruden at hjælpe dem med deres lektier, prøver vi at opdrage dem i viden og opførsel. Det vil sige, at vi prøver at få dem til at blande sig socialt med andre.

Udover at hjælpe børnene støtter vi også forældrene. Sidste år indkvarterede vi også fire fattige romafamilier. Vi kunne ikke gøre dette uden jeres økonomiske hjælp, fordi jeres penge også er gået til mad til vores børn.

Om sommeren arrangerer vi to sommer lejre – én i Gödölló og én i Zsámbék. På den måde har vi været i stand til at arrangere sommerlejre til omkring 100 børn, som ikke ville have haft organiseret sommerprogrammer uden vores hjælp.

Hele sommeren har vi givet gratis frokost til 60 børn. Dette indebar, at 60 familier blev ’overvåget’ hele sommeren. Når de havde problemer, besøgte vi dem i deres hjem.

Vi vil derfor takke alle vore velgørere, som har hjulpet med vores projekt og fattige børn i nød.

Må Herren velsigne jer alle.

 

Sr. Katalin Agnes Juhász O. Praem.

Kategorier
Ungarn

Ungarn: Ny kontrakt med Norbertiner-søstrene i Ungarn

Sankt Vincent Grupperne har netop indgået en ny to-årig kontrakt med Norbertiner søstrene i Ungarn med en årlig støtte på kr. 50.000. Pengene går til mad og skolematerialer til børnene.

Norbertiner søstrene i Ungarn oprettede i 1993 et dagcenter for 27 zigøjnerbørn mellem 5 og 15 år. På centeret kan børnene få mad, tøj, fodtøj, skolematerialer og ikke mindst omsorg. I dag er der 60 børn tilknyttet centeret. Centeret drives primært ved hjælp af støtte fra velgørende foreninger.

Søstrene fortæller, at de også yder hjælp til de fattige familier, med f.eks. mad, brændsel og uforudsete udgifter. Hvert år afholder søstrene en sommerlejr for børnene og deres forældre.

Udgiften til mad (tre måltider) udgør to Euro om dagen pr. barn. Udgiften til bespisning af 60 børn i 200 dage løber altså op på 24.000 Euro.

Udover mad og tøj arrangerer søstrene også musik- og danseundervisning for børnene. Der er også blevet ansat en socialmedarbejder der hjælper børnene med sociale problemer, personlig hygiejne etc.

Hjælp os med et bidrag på giro 3347-1097164. Husk at mærke indbetalingen med ’Ungarn’

Kategorier
Ungarn

Ungarn: Uden jeres hjælp havde vores arbejde været vanskeligt

Sankt Vincent Grupperne har støttet vort arbejde i det forløbne år og gjort det økonomisk muligt for os at kunne give morgenmad, frokost og et måltid om eftermiddagen (som for mange børn er deres aftensmad) til 60 børn, som dagligt kommer i vort Day Care Centre. Det fortæller præmonstratenserpriorinde Katalin Ágnes fra Zsámbék i Ungarn i norbertiner-søstrenes årlige rapport.

Den samlede udgift til mad beløber sig til 10.834 Euro – godt 80.000 kr.. Sankt Vincent Grupperne har heraf ydet 50.000 kr. Uden jeres hjælp havde det været vanskeligt at drive vort center, siger sr. Katalin.

Centret blev etableret i 1993 for de mest trængende børn i alderen 6 – 15 år. Foruden måltiderne får børnene også tøj og sko samt grundlæggende uddannelsesmæssige emner, de normalt ville få i et velfungerende hjem. Søstrene arrangerer desuden sommerlejr samt jule og påskefest.

Målet med vores daginstitution har altid været en kamp mod sult, men vores førsteprioritet er evangelisering. Det er vort håb, at børnene og deres familier kommer nærmere til kirken og til Herren gennem dette arbejde og at de bliver i stand til at genkende Herrens godhed, siger sr. Katalin Ágnes.

Ungarn-sept-2104

Kategorier
Ungarn

Ungarn: Donation fra LEGO til Ungarn

Ungarn-LEGO

Sankt Vincent Grupperne ansøgte i maj måned LEGO charity foundation om LEGO klodser til dagcenteret i Ungarn, der drives af Sankt Norbertine søstrene. Vi modtog straks et svar om, at vi kunne få fem store kasser LEGO.

Billederne her viser udpakning af klodserne. Sr. Katalin Ágnes skriver: Her sender jeg nogle billeder, som vi har taget ved udpakningen. Jeg håber, du kan bruge dem. Mange tak for hjælpen til vores børn. Nogle af klodserne er givet til børnene og nogle forbliver i dagcenteret. Børnene er meget glade for at lege med det.

Mange tak også til LEGO Charity Foundation. Må Herren velsigne jer alle for jeres generøsitet.

Søstrene fra Zsámbék, Sr Katalin Ágnes

Angiv venligst støtte til “Ungarn”, hvis du ønsker at donere et beløb til præmonstratensernes projekt.