Kategorier
Haiti II

Haiti II: Store udfordringer for hjælpearbejde

Vi har modtaget en årsrapport fra Father Wismick i Haiti, der er ansvarlig for CESSA-projektet for forældreløse børn. som bl.a. skriver:

I kølvandet på jordskælvet i Haiti den 12. januar 2010, mistede hundredtusindvis af haitianere livet og omkring 3 millioner mennesker blev påvirket. Centre d’Evangélisation, de Spiritualité et de Santé Mentale (CESSA) igangsatte et omfattende program for at hjælpe de nødlidende mennesker.

Lige fra begyndelsen, har Saint Vincent Guilds (SVG) ydet en stor indsats for at finansiere dette projekt for fattige, forældreløse og traumatiserede. børn bestående af:

  • At tage sig af deres fysiske behov ved at give dem mad
  • At opfylde deres uddannelsesbehov ved at give dem grundlæggende uddannelse
  • At imødekomme deres psykologiske behov ved at tilbyde dem terapi og psykologiske tjenester.

Skoleåret 2021 har været meget udfordrende for Haiti. Det var især præget af den igangværende COVID-19-sundhedskrise, den voldsomme usikkerhed i landets hovedstad, Port-au-Prince, kidnapning og den elendighed, som befolkningen kæmper med. Oveni disse tunge udfordringer, blev tilføjet det ødelæggende jordskælv den 14. august 2021, som ødelagde det store syd (Les Cayes og Jérémie) af landet.

Den tragiske situation sammen med de politiske, sociale og økologiske katastrofer i landet har store økonomiske konsekvenser for husholdningerne. Der har været prisstigningerne på de basale behov, såsom: ris, mel, majs, sukker, olie, brød osv. Haitianske familier, hvoraf tre fjerdedele lever under fattigdomsgrænsen, har alvorlige problemer med at brødføde deres børn; 42 % af den haitiske befolkning lever med fødevareusikkerhed. Børns fejlernæring er en plage, der raser og spreder sig dag for dag.

Det er midt i dette dystre billede af udfordringer af enhver art, at CESSA har tilbudt sin hjælp til at brødføde de fattigste børn i samfundet, holde dem sikre og tage sig af deres psykologiske behov ved at tilbyde dem rådgivningstjenester.

Takket være SVG’s konsekvente økonomiske støtte var CESSA i stand til at hjælpe (dvs. brødføde, uddanne, tilbyde psykologiske tjenester) 450 fattige børn.

Med de skyhøje priser på produkterne på markedet, og på grund af vedvarende politisk vold i landet, var det meget udfordrende for os at gennemføre alle de planlagte aktiviteter. Men den gode nyhed var, at vi var så glade og taknemmelige for i juli 2021 at modtage en ekstraordinær og uventet donation på USD 600 fra en generøs donor. Dette beløb blev brugt til dels at bekæmpe COVID, dels til at betale sygeplejersken i august og dels til at købe masker, handsker og sæber til børnene.

Du kan støttet projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen CESSA.

Kategorier
Haiti II

Haiti II: Uddannelse af lærere og Installation af 6 nye vandtanke

Sankt Vincent Grupperne har modtaget en ny rapport fra Fr. Wismick, der er ansvarlig for vores projekt for forældreløse børn på Haiti. Vi bringer her en sammenfatning af rapporten.

”For at fortsætte med at forbedre livet for vores fattigste børn fandt der to vigtige projekter sted i løbet af sommeren. Den ene er træningen for alle de lærere, der uddanner vores elskede børn, og den anden er installationen af seks vandtanke for at bringe vandet tættere på vores børn.

Træning af lærere
I vores landsby har vi den 17. august og 18. august 2018 gennemført en uddannelse om traumer. Uddannelsen blev givet på frivillig basis af en psykolog for 25 lærere og samfundsledere. Mens denne landsby i sin historie har oplevet flere traumer (orkanen David i 1980, orkanen Jeanne i 2004, jordskælvet i 2010, orkanen Isaac i 2012) og vigtigst af alt, den yderste fattigdom, er det desværre første gang at lærere og ledere har deltaget i træning om traumer.
Denne træning har stor indflydelse i landsbyen. Det hjælper lederne med at forstå flere traume- symptomer, og at observere dem på et tidligere tidspunkt.

Installation af 6 nye vandtanke
Det andet projekt er installationen af 6 vandtanke. Med disse nye tanke installeret, er vandet nu centralt placeret, og de damer, der laver mad til skolebørnene har ikke længere brug for at gå til floden. Børnene har nu adgang til vandet her i centeret; og hele samfundet vil drage fordel af det.
Da vi er klar til det nye skoleår 2018-2019, der begynder i Haiti den 3. september 2018, er vi glade for, at vi i løbet af sommeren kunne levere både nye uddannelsesværktøjer til vores lærere, så de bedre kan udføre deres pligter og nyt system til drikkevand til vores børn for at de skal få et sundere liv.
På vegne af de ugunstigt stillede Guds børn glæder jeg mig til, i dette nye skoleår, at fortsætte vores samarbejde med Saint Vincent Guilds (SVG) for at hjælpe vores fattigste børn ved at give dem mad og uddannelse.

Haiti, August 19, 2018

Fr. Wismick

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen ”CESSA”

 

Kategorier
Haiti II

Haiti II: Succes i Haiti med børneprojekt

Dette projekt er virkelig en model for succes. Det er et bæredygtigt, igangværende, langsigtet og voksende projekt. Dette lille initiativ, der startede efter det store jordskælv, der havde hærget Haiti den 12. januar 2010, vokser meget hurtigt, fortæller Fr. Wismick i en ny rapport gældende for to år. Han leder Sankt Vincent Gruppernes projekt for fattige, sultende forældreløse børn i Haiti.

Det hele begyndte i et telt – nu i en bygning, enkel men ren bygning. Vi lagde vægt på tre komponenter:
– Familieliv
– Omfattende kliniske indgreb
– Havearbejde

Center for Spiritualitet og Mental Sundhed (CESSA) forbliver tro mod dets vision og mission. Centret forsøger at skaffe mad til børnene, opdrage og helbrede dem. Det er forældreløse, traumatiserede og misbrugte børn og unge, der deltager i dette nyttige program.
Den 12. januar 2017 er det syv år siden jordskælvet ramte området.

En stor udfordring, som dette projekt står overfor, er, at vi hvert år har flere ansøgninger til vores program, end vi måske kan imødekomme. Vores midler tillader os ikke altid at reagere på disse appeller, fortæller Fr. Wismick.

En anden udfordring er de almindelige prisstigninger på de produkter, der oprindeligt blev budgetteret. Priserne stiger hurtigere end forventet især efter den sidste orkan Matthew, der ødelagde vores have og hærgede landet i oktober 2016.

Vi har i det væsentlige leveret daglige måltider til 550 forældreløse traumatiserede og misbrugte børn, og hjælpen er helt uvurderlig, siger fr. Wismick

Kategorier
Haiti II

Haiti II: Vi kan give børnene mad hver dag takket være jeres donation

Sant Vincent Grupperne har modtaget en rapport fra Fr. Wismick, der leder vores projekt for fattige, sultende forældreløse børn i Haiti. Fr. Wismick skriver bl.a.

”Jeg skriver for at give en midtvejsrapport over vores arbejde og for at informere donorerne om, hvad deres penge går til.

Først må jeg på vegne af børnene sige tak Sankt Vincent Grupperne for deres aldrig svigtende generøsitet og deres varige støtte. På grund af jer, var vi sidste år i stand til at installere et nyt vand- system, hvor børnene har regelmæssigt og konstant adgang til drikkevand. På grund af jer fortsætter vores have med at give afgrøder, der brødføder vores udsatte børn. På grund af jeres regelmæssige donationer er vi i stand til at levere mad hver dag til disse fattige og glade børn.

Pengene bruges udelukkende til ernæringsprogrammet for vores børn. Vores center er velsignet, og det vokser. For at gøre optimal brug af vores plads i et land, hvor der er begrænset plads og i bestræbelserne på at tilbyde omfattende service i et fællesskab med ubegrænset behov og færre ressourcer, åbnede vi sidste oktober en sprogskole. Der undervises om aftenen, hvor en religiøs fra lokalsamfundet generøst tilbyder et gratis engelskkursus til de unge.

En lokal ingeniør fra fællesskabet, faglærte i datalogi, har indvilget i at donere sin tid og ekspertise til at undervise computerfærdigheder til vores børn og de unge i kvarteret. Med disse to programmer: engelsk og computer, mener vi, at vi giver vores børn og unge grundlæggende færdigheder i sprog og teknik. Det gør dem klar til at konkurrere om et job i et land med arbejdsløshed, og hvor der er få arbejdspladser.

Endelig har vi i januar i samme center oprettet en klinik med navnet “Mother Theresa Clinic”. Denne lille primitive klinik vil fra starten af maj 2016 tilbyde sundhedsydelser fra 13:00 til 18:00, efter de studerende har fri fra undervisning. Klinikken tager sig af meget fattige gravide kvinder, der har ikke råd til at betale regelmæssige læge tjenester og underprivilegerede og udsatte børn, såsom “restavèk “. Vi er meget velsignet på så mange måder, og vi er taknemmelige for Sankt Vincent Grupperne som generøst og trofast hjælper os med at servicere de fattigste af de fattige i vores samfund.”

CLINIQUE-MERE-THERESA_red

Kategorier
Haiti II

Haiti II: Hjælpen til forældreløse børn på Haiti er en succes

Fr. Wismick, der gennem organisationen CESSA (CENTRE D’EVANGELISATION DE SPIRITUALITEET DE SANTE MENTALE) leder projektet for forældreløse og traumatiserede børn på Haiti, har sendt os en status rapport, som vi her bringer uddrag af.

Formålet med CESSA’s program for opbygning af et bæredygtigt lokalsamfund ved at bespise, uddanne og behandle meget fattige, forældreløse, sultende og misbrugte børn i samfundene i Haitis landdistrikter skrider pænt frem på grund af den kærlige og aldrig svigtende generøsitet fra Sankt Vincent Grupperne.

Sankt Vincent Grupperne har ikke alene hjulpet os med at bespise de fattigste børn, der deltager i vores program, men også at genoprette følelse af værdi og selvværd blandt disse udsatte børn. Billederne viser flere aspekter af dette omfattende projekt, som er en stor succes.

Fra december 2013 til september 2014 har vi været i stand til at fortsætte med på daglig basis at bespise, de fattigste børn i landsbyen, hvor vores center er beliggende. Ikke blot disse børn, der deltager i vores skole bespises, men også de andre fattige børn i hele landsbyen, som ikke kan få adgang til uddannelse i vores skole, er forsynet med et måltid, hver dag. Tak til donorerne fra Sankt Vincent Grupperne, der gør disse måltider mulige. For disse børn er måltiderne en luksus. Det mest attraktive og givende aspekt af dette projekt er, at de ingredienser, der anvendes til disse måltider kommer fra de produkter, forladte børn selv dyrker i centerets have.

Med den en-gangs støtte på 6000 US dollar vi modtog i december 2013 har vi bygget et drikkevands system, der rent faktisk stiller drikkevand til rådighed for centret og for hele samfundet.

Tak til donorerne i Sankt Vincent Grupperne for deres fortsatte støtte. TAK til det administrative personale i Sankt Vincent Grupperne, der arbejder utrætteligt med CESSA for at bekæmpe fattigdom i landsbyerne i Haiti og forbedre livet for hundrede forladte børn.

Haiti II