• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Congo I: Strøtanker ved et projekts udløb

Redemptoristen p. Athanase rapporterer fra Congo: Redemptoristpater Athanase Nsiamina har for nylig sendt sin årsrapport fra det nu snart afsluttede skoleprojektet i det stærkt uroprægede land Congo. De 40 piger og drenge, der nyder godt af skoleprojektet, er fra otte skoler i bispedømmerne Kinshasa, Kisantu og Matadi. I år begyndte skolerne efter 15. september, fordi folk blev skudt ned i […]

Congo I: Ny projektansøgning fra Sr. Maxi Benito

Siden 2005 har Sankt Vincents grupperne støttet forskellige projekter i Congo drevet af Mother Laura Søstrene fra Kizundu. Blandt andet har vi støttet etablering af en vandtank og vandingskanaler, da man ellers skulle hente vand i floden. I nogle år var det Sr. Blanca, der var ansvarlig for projekterne, men efter flere anfald af Malaria flyttede hun i 2012 til […]

Kongo 1: Sr. Blanca’s Perez cisterne projekt i Congo

Det har længe været Sr. Blanca Perez’s ønske at bygge en stor underjordisk cisterne med tilhørende kanaler til opsamling af vand. Sr. Blanca tilhører ordenen Moder Laura’s søstre i Kizundu i Kongo, hvor de driver en missionsstation. Vandtanken og de tilhørende kanaler skulle ligge i Ngeba i Kongo, så især børn der kommer for at modtage kosttilskud, også kan få […]

Kongo I: Brev fra Sr. Blanca

Sr. Blanca Perez fra Mother Laura Søstrene fra Kizundu i Congo har undertegnet en kontrakt med Sankt Vincent Grupperne, så de kan komme i gang med et projektet til knap 36.000 kr. Søstrene ønsker nemlig at bygge kanaler og en vandtank i Ngeba i Congo, så især børn, der også modtager kosttilskud på missionssstationen, kan få rent vand. Der er […]