• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Historie

Vincent de Paul

Vincent de Paul (1581-1660) er en fransk katolsk præst der kom fra fattige kår. Han er født i den sydfranske by Pouy af fattige forældre og med en større søskendeflok. Faderens salg af et spand okser gav de fornødne midler til at Vincent i år 1600 kunne præstevies, og dermed påbegynde det forløb, der skulle komme til at betyde så meget for de syge og fattige i datidens Frankrig. Ud over en kortere periode som slave i Nordafrika, tilbragte Vincent en del af sit præsteliv i gode kår ved det franske hof, og som huspræst og skriftefader for adelsfruer. Men som tiden gik blev han mere og mere optaget af at lindre nød blandt de dårligst stillede i samfundet. Til dette formål blev hans tilknytning til hoffet og det bedre stillede borgerskab til stor nytte. Det lykkedes at skaffe midler til etablering af hospitaler og herberger, heriblandt også i det store område Saint-Lazare midt i Paris, som kom til at danne de fysiske rammer om Vincents virke.

Brødreordenen Lazaristerne

Arbejdet i Saint-Lazare inspirerede og lagde navn til den brødreorden, Lazaristerne, som han med støtte fra en adelsfrue stiftede i 1625. I sit lange liv opnåede Vincent at se denne orden, samt den i 1648 stiftede søsterorden, der senere skulle få navnet “Sankt Vincent Søstrene”, vokse og udbrede sine aktiviteter i et samfund, hvor systematiseret næstekærlihed sjældent sås praktiseret.

Sankt Vincent Grupperne i Danmark

Vincent de Pauls praktiske arbejde dannede i 1959 forbillede for stiftelsen af Sankt Vincent Grupperne (SVG) i Birkerød samt en række sogne rundt om i landet. Formålet var – og er stadig – at indsamle og ubeskåret videresende kontant støtte til udvalgte missioner i den tredje verden. Det eneste, der bedes om til gengæld er, at modtagerne sender breve til SVG med beretninger om deres arbejde blandt de syge og de fattige. Dette kan blandt andet lade sig gøre ved at gøre brug af Lazaristernes allerede eksisterende globale netværk. I starten var der kun få projekter, Søster Rose i Viernam og p.Franz Schlooz i Indien, for at nævne et par af dem. Siden kom flere til, og SVG har i dag løbende  kontakt til ca. 15 bidragsmodtagende missioner, der nyder godt af de ca. 800.000 kr. der årligt sendes fra SVG’s støtter.