• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskab 2023

2023 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne. De samlede indtægter i 2023 blev 1.211.924 kroner heraf 91.106 kroner til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder og ordenshuse. Det glæder os, at bidrag fra enkeltpersoner er støt stigende. Tusind tak for jeres bidrag!

Indtægterne stammer fra:                      Driftsresultat:

Fonde 388.756
Ordenssamfund 118.925
Menigheder 59.483
Enkeltpersoner 644.760
  Bidrag til projekter

Bidrag til markedsføring og adm.

Indtægter i alt

Udbetaling til projekter

Markedsførings- og adm. omkostninger

Udgifter i alt

Årets driftsresultat

1.120.818

91.106

1.211.924

1.018.472

98.609

1.117.081

94.842

Bemærk også de meget lave administrationsomkostninger, der skyldes at både bestyrelsens og lokalgruppernes arbejde er ulønnet.

Regnskabet er afleveret til revisoren.