• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Congo I: Strøtanker ved et projekts udløb

Redemptoristen p. Athanase rapporterer fra Congo:

Redemptoristpater Athanase Nsiamina har for nylig sendt sin årsrapport fra det nu snart afsluttede skoleprojektet i det stærkt uroprægede land Congo.

De 40 piger og drenge, der nyder godt af skoleprojektet, er fra otte skoler i bispedømmerne Kinshasa, Kisantu og Matadi.

I år begyndte skolerne efter 15. september, fordi folk blev skudt ned i gaderne i Kinshasa og andre regioner på grund af store protester mod præsident Kabilas forsøg på at fortsætte efter sin 2. periodes udløb, fremgår det af rapporten.   

I Bas-Congo er skolepengene for grundskolen steget fra 935 kr. til 1340 kr. om året. Minimumsprisen for tilsvarende elev i Kinshasa ligger på omkring 2.200 kr.  Denne stigning har sammenholdt med landets dårlige økonomi skubbet flere og flere elever ud af skolen. Forældrene har ikke råd. Uddannelse, en hjørnesten til social forandring, har ellers høj prioritet for befolkningen, men både adgang og kvalitet har lidt, siges det videre.

“Siden 1. september har mine samarbejdspartnere besøgt familier og institutioner for at levere bøger og tøj til hver af de skoler, som vi støtter – også for at være sikker på, at børnene gerne vil gå i skole igen.

Børn fra alle baggrunde er velkomne i vore skoler, men selvfølgelig retter vi os mod de mest sårbare børn i landdistrikterne eller perifere områder i byen.

Jeg er glad for igen at kunne skrive til jer i år. Jeg vil forsøge mit bedste for fortsat at kunne komme med nyt herfra om bør-nene og de unge. Med jeres støtte håber vi at kunne hjælpe endnu flere piger og drenge tilbage til skolen.  Alle elever sender deres hilsner såvel som deres bønner og deres tak.

Gud velsigne jer,“ slutter p. Athanase.

Han har sidst i november sendt en ny ansøgning om fornyet støtte. Sankt Vincent Gruppernes bestyrelse tager stilling til ansøgningen i december.