• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Congo I: Ny projektansøgning fra Sr. Maxi Benito

Siden 2005 har Sankt Vincents grupperne støttet forskellige projekter i Congo drevet af Mother Laura Søstrene fra Kizundu. Blandt andet har vi støttet etablering af en vandtank og vandingskanaler, da man ellers skulle hente vand i floden.

I nogle år var det Sr. Blanca, der var ansvarlig for projekterne, men efter flere anfald af Malaria flyttede hun i 2012 til Belgien. Vi havde besøg af Sr. Blanca for nogle år siden, hvor hun fortalte om de barske leveforhold i Kinzundu.

Vi har nu modtaget en ny projektansøgning. Formålet med projektet er at give en god og komplet uddannelse til unge ugifte kvinder og mødre for at hjælpe dem til at lære tilskæring og syning af kjoler på Sr. Laura’s undervisningscenter.

Vores støtte skal anvendes dels til anskaffelse af det nødvendige udstyr, dels til de løbende udgifter til materialer etc.  Vi forventer at indgå en kontrakt om kort tid.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3347, Konto nr. 1097164. Husk at mærk bidraget med Congo I.