• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sydsudan

Oplysninger om bidragsmodtager

Navn SydSudan
Adresse Comboni Missionaries-Nyamlell, South Sudan.
Post Office Box 21102
Nairobi, Kenya 00505
Kontaktperson Father Thadeus
Formål/Beskrivelse Drift af fire katolske skoler med økonomisk støtte til betaling af lærerlønninger.

De katolske skoler i Nyamlell sogn er siden 2012 blevet styret af den katolske organisation Society of Missionaries of Mary Immaculate (MMI). MMI har fokus på at udvikle skolerne til at være “fællesskabs- centre” for de lokale beboere i landsbyerne. Vores kontaktperson rapporterer, at elevtallet i skolerne er stigende og undervisningskvaliteten er forbedret. MMI har åbnet i alt fire nye skoler – tre skoler i forskellige landsbyer i Nyamlell Sogn og én skole i Nyamlell by. Ligeledes er der startet aftenundervisning og klasser for voksne og analfabeter i skolerne i samarbejde med de lokale beboere.

Historie Projekt startet i 2009 på foranledning af lokalgruppe i Roskilde
Støttede aktiviteter Drift af skoler

Resultater i 2023:
I alt 4.395 børn i aldersgruppen før-skole til udskoling har fået glæde af SVGs støtte til skoleundervisning. Børnene er fordelt på syv katolske skoler i Nyamlell sogn, der ligger i den nordlige del af Sydsudan. Skolerne har hver mellem 310 og 970 elever.

SVGs årlige støtte i 2023 på 50.000 kroner er primært gået til tilskud til lærerlønninger og aflønning af uddannede lokale lærerkræfter, der underviser på skolerne. Støtten er også gået til renoveringer af skoler, skoleklasser og indkøb af undervisningsudstyr.

Kontaktperson i SVG Bo Johansson

 

Årsrapport for 2021