• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam II

Oplysninger om bidragsmodtager

Navn Vietnam II
Børnehjem for handicappede
Adresse The Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Ba RiaGroup 01, Son Thuan, Xuan Son, Chau Duc, Ba Ria – Vung Tau, Viet Nam
Kontaktperson Sister Nguyen Thi Minh Nguyet
Formål/beskrivelse Centeret har til hovedopgaver at behandle, pleje, brødføde og give husly til handicappede.

Der er pt. 60 børn på Son Binh-centeret. Grundet covid-19-pandemien er antallet af børn færre end sidste år. Børnene har forskellige diagnoser, bl.a. Downs syndrom, autisme, mental retardering, ude af stand til at høre og tale, ADHD, spastisk lammelse, og multihandicap. Børnene er blevet behandlet af syv søstre, som er specialuddannede.

Historie Vincent Grupperne har støttet dette projekt siden 2006
Støttede aktiviteter Undervisning og indkøb af symaskiner

Resultater i 2023:

  • Donationen modtaget fra SVG er blevet brugt til at støtte følgende aktiviteter for centrets 60 børn med handicap:
  • Indkøb af mad. Risen er blevet overdraget til børnenes familier i den tid, hvor familien selv skulle tage vare på deres børn på grund af covid-19 pandemien.
  • Afholdelse af diverse udflugter og fritidsaktiviteter
  • Hjælpe de børn, der hverken kan høre eller tale, med at kommunikere.
  • Lære børnene at bruge computer, spille keyboard, danse, sy, brodere og kunsthåndværk.
  • Lære børnene at beskytte sig mod coronavirus og bremse spredningen, herunder blive
  • vaccineret og bære mundbind.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 40.000 kroner.

Kontaktperson i SVG Stig Gelslev