• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nyheder fra bestyrelsen

Den fysiske pjece erstattes af elektronisk nyhedsbrev Efter mange overvejelser har vi besluttet at erstatte den fysiske pjece med et kvartalsvis nyhedsbrev, som fra juni 2024 vil blive udsendt via e-mail. Med de nye posttakster vil det blive en meget stor udgift at sende pjecen med postvæsenet. Vi vil til gengæld være mere aktive på Facebook, og som noget nyt, […]

Regnskab 2023

2023 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne. De samlede indtægter i 2023 blev 1.211.924 kroner heraf 91.106 kroner til markedsføring og administration. Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder og ordenshuse. Det glæder os, at bidrag fra enkeltpersoner er støt stigende. Tusind tak for jeres bidrag! Indtægterne stammer fra: […]

Generalforsamling lørdag den 25. maj 2022 kl. 14

Lørdag den 25. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen ved kirken i Herlev. På mødet er der følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning fra bestyrelsen Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen Indkomne forslag Orientering om planlagte aktiviteter Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 […]

Leder forår 2024

Kære læser, 2023 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte over 1 million kroner til vore projekter.  Det har betydet, at vi også i 2023 har kunnet opfylde vores kontrakter med alle 18 projekter. Vi har også kunnet udbetale enkelte ekstra donationer for at dække særlige behov. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet. I dette […]

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har diskuteret, hvordan vi kan forbedre kommunikationen med vore bidragydere. Vi ønsker en effektiv kommunikation med alle bidragydere og vil målrette kommunikationen mod de forskellige aldersgrupper. I det nye år vil der komme flere ændringer. For eksempel vil vi gøre mere brug af de sociale medier til de yngre medlemmer. Den trykte pjece vil formentlig blive erstattet af en […]