• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Hjælp til handicappede i Zimbabwe

Windhover Trust blev oprettet i 1994 af Valerie Palm og Virginia Tomlinson som et midlertidigt hjem for unge med handicap. De unge havde afsluttet deres skolegang på King George VI specialskolen, hvor Valerie blev ansat som lærer. Windhover Trust er blevet et permanent
hjem for beboerne med forskellige handicap, der ikke kan finde bolig.

I øjeblikket bor der 13 personer her i bofællesskabet. Det omfatter personer med spastisk lammelse, muskeldystrofi (muskelsvind), poliomyelitis (polio) og eftervirkninger af tuberkulose.

Støtten fra Sankt Vincent Grupperne (24.850 kr. i 2023) er anvendt til mad, medicin og hjælpemidler, og der er foretaget
reparationer i huset. Der er også indkøbt høns, så der kan tjenes lidt på salg af æg.

Du kan støtte projektet ved indbetaling på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379.
Mærk indbetalingen Zimbabwe.