• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nyheder fra bestyrelsen

Den fysiske pjece erstattes af elektronisk nyhedsbrev

Efter mange overvejelser har vi besluttet at erstatte den fysiske pjece med et kvartalsvis nyhedsbrev, som fra juni 2024 vil blive udsendt via e-mail.

Med de nye posttakster vil det blive en meget stor udgift at sende pjecen med postvæsenet.

Vi vil til gengæld være mere aktive på Facebook, og som noget nyt, vil vi årligt udgive en samlet årsrapport.

Info om DUK samarbejde

Samarbejdet med DUK om at sende en gruppe unge katolikker til Sankt Vincent Gruppernes projekt i Ungarn, skrider planmæssigt frem. Der forventes at blive 20 deltagere og 4 ledere. Rejsen vil være fra fredag d.2. august til og med d.11. august 2024. Detailplanlægningen er i gang.

Spørgeskema

For bedre at kunne målrette vores arbejde har vi udarbejdet et spørgeskema, som vi gerne vil bede jer om at udfylde. Du finder link til spørgeskemaet her.

Info om planlagt årsrapport

Bestyrelsen har længe ønsket at forbedre informationen til alle vore bidragydere om de mange gode resultater, der opnås i de projekter vi støtter.

Vi har derfor besluttet at udarbejde en årsrapport med information om alle vore projekter. Det har været et større arbejde at beslutte indhold og struktur i rapporten og at fremskaffe den nødvendige information fra projekterne.

Vi er nu færdige med første udkast af indholdet, og får professionel assistance til at få et godt og indbydende lay-out. Den endelige udgave vil være klar til generalforsamlingen i maj.