• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam III: 60.000 kr. til medicin til fattige i Dong-Dai i Vietnam

Sankt Vincent Grupperne har for nyligt godkendt en projektansøgning fra det katolske Dong Dai Missions Center i Vietnam – nær byen Nha Trang. Projektet er toårigt og pengene skal bruges til at købe medicin til de fattige i Khanh Vinh distriktet. Der er bevilget i alt 60.000 kr. – 30.000 kr. pr. år.

De fattige i Khanh Vin distriktet er en minoritetsbefolkning, som er meget fattige og med mangel på grundlæggende sundhedspleje samt en række almindelige sygdomme som malaria, diarre, luftvejssygdomme som bronkitis m.v. Det skal indkøbet af medicin nu råde bod på. Desuden får de, der skal på hospitalet en lille sum penge, så de kan betale for opholdet. Sognet, som drives af franciskanere, anslår, at der skal bruges 30.000 kr. pr. år. Der bor omkring 20.000 mennesker i sognet.

Missionen var allerede organiseret før 1975, hvor Vietnam var delt i en sydlig stat og en nordlig stat. Efter 1975 hvor Vietnam blev ét land under kommunistisk styre fik kirken ikke tilladelse til at missionere ude i landsbyerne. Derfor kom landsbybeboerne hver søndag til messe og undervisning; men de fattige fik også mulighed for at blive undersøgt og eventuelt behandlet på franciskanernes klinik.

De anslår, der kommer 50 patienter hver eneste dag.