• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vi har behov for menighedsrepræsentanter

Sankt Vincent Grupperne (SVG) ønsker at få en mere synlig tilstedeværelse i de enkelte menigheder.

Formålet med menighedsrepræsentanterne er:

– at skabe et større lokalt engagement for SVG’s humanitære arbejde, f.eks. ved oprettelse af en lokalgruppe.

– at gøre SVGs arbejde mere synligt.

– at udvide SVG´s faste støttekreds.

Menighedsrepræsentantens opgaver er at:

– sikre at pjecen og andet PR materiale er tilgængelig i sognet

– promovere SVGs arbejde i sognet

– samarbejde med menighedsråd og sognepræst(er) om at arrangere specielle arrangementer (f.x. Loppemarked, høstgudstjeneste) til fordel for Sankt Vincent Grupperne

– formidle menighedens synspunkter til SVG’s bestyrelse

– holde SVG orienteret om projektaktiviteter i sognet.

Sankt Vincent Grupperne hjælper med:

– information om SVG’s arbejde gennem vores pjece, hjemmeside og Facebook samt enkelte gange med artikler til det lokale sogneblad. 

– besøg i sognet i det omfang det skønnes relevant.

Samarbejde med Vincentgruppernes bestyrelse:

– menighedsrepræsentanten deltager i mindst ét årligt møde med bestyrelsen

– menighedsrepræsentanten har stemmeret på Sankt Vincent Gruppernes årsmøde

Kontakt formanden
poul@vincentgrupperne.dk hvis du vil påtage dig rollen som menigheds-repræsentant.

bespisning