• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2016

Sankt Vincent Grupperne har i gennem årtier haft projekter i Peru. Nu afdøde p. Peter Tantholdt Hansen var et levende eksempel på en troende med hjertet på rettet sted. Han tog de fattiges byrder på sig, og det var centralt for ham, at det ikke absolut bør være os uvedkommende, at der er fattige, at der er mennesker der sulter, og at der er syge.

I dette nummer omtaler vi to nye engangsprojekter i Peru. Begge har rod i pater Peters mangeårige arbejde.

Lederen af  Mother and Child projektet, Joshy Mathew,  betegner, resultatet af deres eget og  vores hårde arbejde omkring projektet som fantastisk.

Vores ansøgning om støtte hos fonde, foreninger, menigheder og ordenshuse har indtil nu resulteret i bidrag på ca. 40.000 kr. Det er vi meget taknemmelige for. Du kan følge udviklingen i foreningens indtægter på vores hjemmeside.

Betaling via PBS er nu fuld funktionsdygtig. Vi vil gerne takke dem, der har tilmeldt sig ordningen, og vil samtidig opfordre alle vore øvrige bidragydere til at tilmelde sig. Det gør det nemmere for både jer og os.

Vi har i skrivende stund for 2016 nu 190 betalende medlemmer.  Vi vil gerne takke disse for deres opbakning til SVG. De resterende medlemmer vil vi i nærmeste fremtid sende et brev med opfordring til indbetaling af kontingentet, da det er af vital betydning for SVG, at vi opnår minimum 300 betalende medlemmer.

Bestyrelsen fortsætter i efteråret med besøg hos menigheder for at give en præsentation af SVG projekter, idet vi har aftalt besøg i Helsingør og Jesu Hjerte kirke i København.

Tak for jeres støtte til vores arbejde. Både på projektstederne og herhjemme, er der heldigvis mange, der  tager de fattiges sag til sig.

Bestyrelsen