• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Uganda II: Nyt projekt i Uganda skal støtte børns skolegang

Bestyrelsen har godkendt et nyt projekt, som skal støtte forældreløse børns skolegang i Uganda. Projektet, der er toårigt, har fået tilsagn om støtte på 36.000 kr. pr. år i to år. Det er indsendt af direktøren for Emmaus Centre i Kampala, Aonu Joseph Okiror.

Projektet vil vælge mindst 20 børn, som centret anser for at have behov for økonomisk støtte til deres uddannelse. Det kræves dog, at deres værger er medlemmer af Emmaus Centre. Udvælgelsen af børnene sker ud fra følgende kriterier:

  • forældreløse børn, som bor sammen med slægtninge i Emmaus fælleskabet
  • børn, som er droppet ud af skolen, og som skoleledelsen anser som værende i akut behov økonomisk for hjælp til uddannelse
  • børn fra nabolaget, hvis værger er for fattige til at betale skolepenge.

Planen er, at skolebørnene mindst får en grunduddannelse. Mange børn i Kampala får ikke den nødvendige skoleuddannelse, fordi forældrene ikke har råd til skolepengene, der andrager ca. 80 kr. pr. måned.

Emmaus Centre Katikamu blev grundlagt i 1990 af en tysk præst Ernest Sievers sammen med lægmanden Aonu Joseph Okiror. Udover deres grundskole har Emmaus Centre også påbegyndt et sundhedsprogram.