• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sydsudan: Nyt fra Nyamlell

Arbejdet med at give og udbrede skoleundervisning til flere tusinde børn og unge mennesker fortsætter ufortrødent i og omkring Nyamlell by og sogn i Sydsudan, med Sankt Vincent Gruppernes støtte. Hvor de tre (3) katolske præster i Nyamlell sogn også vejleder og har ansvaret for, samt fører opsyn med førskole og grundskole undervisningen i sognets katolske skoler, ud over deres daglige kirkelige virke for 18.264 familier, der i 2022 bl.a. indebar 1.714 dåbens sakramenter og 763 første kommunion for børn og unge, i et sogn ca. på størrelse med Sjælland.

F.eks. forberedes undervisning i landsbyer omkring Nyamlell by ved, som det første, at opføre endemuren af et fremtidigt klasselokale, som så bruges som tavle, hvorefter undervisningen kan begynde. Klasselokalet færdiggøres så efterhånden som man får samlet penge ind til at færdiggøre klasselokalet lidt efter lidt.

Dette arbejde fortsætter ufortrødent selvom og samtidig med at Nyamlell by og sogn i 2022 havde store oversvømmelser i regntiden, så folk der blev ramt af oversvømmelserne måtte indkvarteres

på kirkens område i op til fire måneder og hjælpes med fødevarer og andre fornødenheder. Samtidig med at der er og har været borgerkrigslignende tilstande i Sydsudan siden juli 2013, og at der de seneste to-tre måneder er indrejst ca. 250.000 flygtninge i det nordlige Sydsudan, lige nord for Nyamlell, fra Sudan hvor der er udbrudt bogerkrig.

 

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg.nr. 3667 kontonr. 1097164 eller Mobile Pay 19379. Mærk indbetalingen Sydsudan.