• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2023

I dette nummer kan du læse om et nyt samarbejde med DUK vedrørende et karitativt projekt. Vi har store forventninger til samarbejdet, hvor vi med start i 2024 får mulighed for at støtte et udvalgt projekt med hjælp til konkrete opgaver. Der er også nyheder fra tre af vore projekter.

Vi har modtaget rapport fra Sydsudan, hvor vi støtter skoleuddannelse af børn. I halvårsrapporten fra CHILD projektet i Kenya, er der nyheder om den erhvervsrettede uddannelse og de udfordringer der bliver i 2024. Endelig er der kort nyt fra børnehjemmet ’Reden MONG THO’ i Vietnam, hvor vi giver støtte til mælk og bleer til de mindre børn.

Vi mangler stadig e-mail på mange af vore bidragydere. Du opfordres til at informere os om din e-mail, hvis vi ikke allerede har fået den.

I løbet af efteråret kommer vi til kirkekaffe i seks menigheder og fortæller om Sankt Vincent Gruppernes arbejde. Det glæder vi os meget til. Vi besøger også gerne andre menigheder, hvis det ønskes. Kontakt os for nærmere aftale.

Vi har fået anmodning om hjælp til to nye projekter i henholdsvis Kenya og DR Congo. Vi har haft møde med forslagsstillerne og afventer nærmere oplysninger.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter, og ønsker alle et godt efterår.

Bestyrelsen