• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sankt Vincent Grupperne har brug for medlemmer!

Det er af stor betydning for os, at vi har en trofast skare af bidragydere, som sikrer, at fattige og udsatte mennesker får det mærkbart bedre gennem vort humanitære hjælpearbejde.
For at vore gavegivere fremadrettet har mulighed for skattefradrag for gaver til SVG, skal vi på forlangende af SKAT have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer.
Derfor vil vi indtrængende opfordre dig til at blive medlem. Medlemskontingentet er kun kr. 50,- årligt og kan indbetales sammen med et eventuelt bidrag; Kontingentet er ikke fradragsberettiget. Enkeltpersoner, institutioner, selskaber, firmaer, foreninger m.v. kan optages som medlem.
Som medlem modtager du vor kvartalspjece og har mulighed for at deltage i vore lokalgrupper og herved få indflydelse på vores årsmøde.
Du bliver registreret som medlem, hvis du indbetaler kr. 50 på vores girokonto og mærker indbetalingen ’kontingent’.
Vi håber, at du vil blive medlem, og dermed sikre fortsættelsen af vores arbejde.

Bestyrelsen