• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde med valg af bestyrelse i Sankt Vincent Grupperne

Mandag den 18. maj kl. 19.00 afholder Sankt Vincent Grupperne årsmøde ved kirken i Hillerød, Møllestræde 7.

På mødet er der følgende dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Beretning fra bestyrelsen
c. Fremlæggelse af årsregnskab til god-kendelse
d. Fastsættelse af kontingent efter indstil-ling af bestyrelsen
e. Indkomne forslag
f. Orientering om planlagte aktiviteter
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i. Valg af formand for 2 år
ii. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er årsmødet. I dette kan deltage en repræsentant for hver af Sankt Vincent Gruppernes lokalgrupper, et medlem af Ansgarstiftelsens pastoralråd, menigheds-repræsentanter og medlemmer af bestyrelsen, som alle er stemmeberettigede.