• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2015

Kære Læser,

Som omtalt i sidste pjece indfører vi fra 2015 et egentlig medlemskab i Sankt Vincent Grupperne. Vi vil derfor i løbet af året gennemføre flere aktiviteter for at hverve medlemmer. Som I måske har bemærket, har vi haft et indstik i seneste udgave af Katolsk Orientering, hvor vi opfordrer til medlemskab.

De nye vedtægter for Sankt Vincent Grupperne er nu godkendt og kan findes på vores hjemmeside. De medfører bl.a. at vi fremover holdet et årsmøde. Se nærmere omtale i pjecen.

Vi har haft en godt start på året med mange store og små bidrag. Det er vi rigtig glade for.

På baggrund af en større donation fra en fond, har vi bevilget kr. 25.000 i engangsstøtte til vores projekt i Sydafrika. Støtten er anvendt til ’startpakker’ for de unge der afslutter deres uddannelse i Ikwezi Lokusa. Startpakkerne der f.x. består af en symaskine, drejeskive til potteri, materiale til læderarbejde etc. gives til de studerende når de afslutter uddannelsen. Med denne startpakke kan de starte med at arbejde på egen hånd.

En del af vore trofaste bidragydere har allerede tegnet medlemskab og betalt kontingent, men der er lang vej igen. Derfor endnu en opfordring om at skaffe medlemmer. Måske er der søskende, børn og bekendte som også kunne tænke sig at støtte en god sag?

Bestyrelsen