• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskab 2022

Regnskab 2022

2022 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 1.176.003 til vores projekter.  Vi fik indsamlet 1.130.862 kroner heraf 56.179 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder og ordenshuse. Det glæder os, at bidrag fra enkeltpersoner er støt stigende. Tusind tak for jeres bidrag!

Bemærk også de meget lave administrationsomkostninger, der skyldes at både bestyrelsens og lokalgruppernes arbejde er ulønnet.

På siden overfor bringer vi oversigt over hovedtal for indtægter og udgifter og bidragsfordeling for 2022.

Regnskabet er afleveret til revisoren.