• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2023

2022 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte over 1.1 million kroner til vore projekter.  Vi har meget lave administrationsomkostninger, da alt arbejde er ulønnet. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet på side 4.

I dette nummer kan du læse om projekt for handicappede børn i Vietnam og fra vores skoleprojekt i Uganda. Der er også en indkaldelse til vores generalforsamling i maj måned.

Vi er begyndt at holde on-line møder med kontaktpersonerne for vore projekter, og har gennemført møder med Sydsudan, Uganda (skoleprojekt) og Haiti (CESSA). Det er en stor fordel at kunne se hinanden i øjnene, i stedet for at sende mail.

Der dukker hele tiden nye problemer og behov op. Joseph Okiror, Uganda fortæller om tørke, der får fødevarepriserne til at stige, og kunne godt bruge hjælp til at få gravet nye brønde. Holidah i Kenya skriver, at fødevarekrisen bliver værre og påvirker alle projektfamilierne. Der er også for mange helbredsproblemer især forkølelse og hoste for børnene i centeret. Sr. Katalin i Ungarn skriver, at myndighederne kun dækker 1/3 af omkostninger til dagcenteret. Resten skal skaffes fra private donorer.

Vi håber, det bliver muligt at dække nogle af disse behov med engangsdonationer. Med jeres hjælp, skal det nok lykkes.

I forbindelse med information fra SVG vil vi gerne kunne sende e-mail til alle bidragydere. Vi mangler dog stadig en del. Du kan informere os om din e-mail ved at maile til kontakt@vincentgrupperne.dk

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter.

Bestyrelsen