• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nyt fra bestyrelsen – forår 2013

Bestyrelsen holdt heldagsmøde

På et heldagsmøde i slutningen af januar gennemgik Sankt Vincent Gruppernes bestyrelse en lang række emner såsom gennemgang og tilretning af vedtægter, idégrundlag, mission og vision. Desuden blev der lavet et udkast til strategi for det kommende år.

Vores projekter og nye projektforslag blev ligeledes gennemgået. Se artikel på bagsiden om vore nye kontrakter. Økonomien var ligeledes på dagsordenen, og vi kunne glæde os over et indsamlingsresultat på mere end 600.000 kr. Budgettet for 2013 blev ligeledes gennemgået og tilrettet. Af andre emner bør nævnes PR aktiviteter i 2013. Nyt vil være en profil på Facebook samt præsentationer til brug i menigheder og på katolske skoler. Vi vil ligeledes arbejde på at få flere lokalgrupper i menighederne.

Nye kontrakter

Skt. Vincent Grupperne glæder sig over, at der er gentegnet nye to-årige kontrakter med vore bidragsmodtagere i Haiti II, Indien samt Vietnam II og i Ungarn.

I Indien hjælpes børn til at kunne komme i skole og få støtte i deres undervisng. Projektet gennemføres i Kerala.

Montfortanerordenen i Haiti hjælper traumatiserede børn og voksne efter jordskælvet i 2010. Projektet er et landbrugsog genoprettelsesprogram.

Vietnam II ved Sr. Catherine hjæper handicappede børn, der ikke har de samme evner som andre børn. Hvert af projekterne kan støttes ved på girokortet eller ved bankoverførsel at påføre det pågældende projekt som nævnt i første afsnit.

Sankt Norbertiner Søstrene i Ungarn hjælper børn i deres dagcenter, der betyder alt for disse børn. De får mad, tøj, hjælp til lektier, hjælp når der er problemer, beskyttelse, omsorg, kærlighed.