• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Haiti II: Hjælp til forældreløse børn

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i et par år givet støtte til forældreløse børn efter jordskælvet i 2010. Støtten ydes gennem organisationen CESSA (CENTRE D’EVANGELISATION DE SPIRITUALITE ET DE SANTE MENTALE), der ledes af Fr. Wismick Jean-Charles fra Montfortanerordenen.

CESSA’s mission er bl.a. at opfylde de basale behov for fødevarer til fattige, sultende forældreløse børn.

Det program som CESSA har igangsat skal sikre, at der opbygges et bæredygtigt lokalsamfund ved bespisning, uddannelse og behandling af meget fattige, forældreløse, sultende og misbrugte børn i Port-au-Prince, Haiti.

CESSA’s program dækker også ’bortadopterede’ børn. Da de fleste familier i landdistrikterne på Haiti lever i kronisk fattigdom, og uden mad, rent vand, husly og andre grundlæggende sociale støtte, giver de deres børn væk til familier i byerne. De anser det for en gylden mulighed, men det er snarere et stort problem, for i praksis lever disse børn et isoleret liv, bliver udnyttet og ofte misbrugt, og vokser op i trældom. En undersøgelse foretaget af ’Institute of Psychosocial Well-being and Family’ rapporterede, at der findes 300.000 ‘bortadopterede’ børn i Port-au-Prince.

CESSA ejer 4 tønder land nær Port-au- Prince, hvor man dyrker forskellige afgrøder, som anvendes til at brødføde 550 børn. Støtten fra SVG er bl.a. gået til indkøb af frø til de afgrøder der dyrkes. SVG har netop indgået en ny kontrakt og vil støtte CESSA med 30.000 kr. pr. år de næste to år.

Father Wismick skriver ved indgåelse af kontrakten: ”Mange tak fordi I har valgt at fortsætte med at støtte CESSA. Jeg sætter virkelig pris på jeres vilje til fortsat at arbejde sammen med mig, og jeg er meget taknemmelig for jeres tillid, jeres gavmildhed og jeres dedikation til vores fattige børn. Bistanden fra SVG vil fortsætte med at gøre betydelige forbedringer i børnenes liv.”

Hvis du vil støtte projektet, bedes du mærke din indbetaling med ’CESSA’.