• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder sommer 2013

Kære læser,

Den 20.maj døde pater Jac Adams. Pater Jac var et skattet medlem af Sankt Vincent Gruppernes bestyrelse i mange år, men trak sig grundet alder for nogle år siden. Jac var en kilde til information om kirkelige anliggender, og hans store netværk dels inden for sin orden og dels blandt sine medbrødre i Afrika (og andre steder), var en stor hjælp for SVGs arbejde.

Jac blev begravet på Sundby kirkegård d. 27 maj 2013, hvor et meget stort opbud af familie, venner, menighedsmedlemmer, biskoppen og en hær af præster bidrog til at give Jac den værdige og smukke afsked, som han så afgjort har fortjent. Jac havde ønsket, at deltagerne ved begravelsen i stedet for blomster og kranse, donerede et beløb til Sankt Vincent Grupperne. Der er i alt til dato indbetalt 32.000 kr., som vil gå ubeskåret til et projekt efter Jacs ønske.

Indkomne bidrag til SVG har i årets første seks måneder slået rekord. Ikke siden 1989 (og engang midt i 70’erne) har vi ligget så godt til. Dette er glædeligt ikke kun for SVG og vores bidragsydere, men i aller højeste grad for vore bidragsmodtager rundt om i verden. Vi har i bestyrelsen i de seneste år arbejdet på en ændring af samarbejdsformen imellem SVG og vore bidragsmodtagere, således at vi nu indgår toårige (og fornyelige) projekt- specifikke kontrakter med de modtagende organisationer. Dette for at sikre, at bidragene kommer i de rette hænder, at beløbene bliver anvendt til det tilsigtede formål, og at SVG får rapporter retur om projekterne til at bringe i denne kvartalspjece. Vi har ikke tidligere oplevet problemer med overførslerne, men moderne værktøjer som e-mails og elektroniske bankoverførsler giver os forbedrede muligheder for at løfte informations niveau såvel som sikkerhedsniveau. Vi kalder det vores professionaliseringsprojekt.