• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder sommer 2011

Sommeren er over os og det første halve år er gået! Så er det tid for os at se på, hvad vi har nået. I første halvår 2011 er der i alt med renter og bidrag til omkostninger indsamlet kr. 199.202. Med vore nuværende projekter skulle vi gerne kunne indsamle kr. 500.000 om året, så der er et stykke vej endnu. Når man ser på udviklingen de tidligere år, ligger vi på nuværende tidspunkt ret godt, så det er ikke en umulig opgave. Vi håber, at alle vore bidragsydere vil støtte op om denne målsætning.

Sankt Vincent Grupperne afholdt i maj et møde med repræsentanter fra lokalgrupperne i Roskilde, Amager og Frederiksberg/ København V. Formålet med dette møde var at få styrket og udbygget samarbejdet imellem Sankt Vincent Gruppernes bestyrelse og lokalgrupperne i disse sogne. Hvilke lokalgrupper, kontaktpersoner og projekter de tager sig af, kan De finde dels på side 3 og på www.vincentgrupperne.dk

Bestyrelsen har en målsætning om, at få etableret flere lokalgrupper, som vil påtage sig at stå for støtte til og korrespondance med eksisterende eller nye bidragsmodtagere. Kontakt os hvis De er interesseret! Kontaktdetaljer fremgår af kolofonen på denne side.

Vincentgrupperne var igen i år repræsenteret på valfarterne på Åsebakken og Øm, hvor vi fik talt med både nuværende og nye bidragsydere. På Åsebakken deltog også repræsentanter for Sankt Vincent Grupperne.

Vi takker hermed vore bidragsydere for støtten i første halvår 2011, og ønske alle en rigtig god sommer.

Bestyrelsen.

Stig Gelslev fra Sankt Vincentgruppernes bestyrelse deltog i årets Øm-valfart, hvor han og formanden Poul Skallerup havde opsat et telt med informationsmaterialer. De fik mange gode samtaler med valfartsdeltagerne. På valfarten til Åsebakken deltog Dennis Raymond Jensen og Bo Johansson i informationsarbejdet sammen med bestyrelsesmedlemmer.