• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Girokortet udgået af pjecen

Girokortet er udgået af pjecen. De fleste bidragydere donerer via netbank. Hvis du ønsker at benytte girokort, sender vi dig gerne nogle. Ring til formanden eller kasseren (se under ‘Bestyrelsen’).

Bidrag til Sankt Vincent Grupperne er fradragsberettiget i henhold til Ligningslovens §8a og §12.

I 2016 kan du fratrække indbetalt beløb på op til 15.200 kr. Hele det indbetalte beløb kan fradrages, dog betinger SKAT sig, at du oplyser dit cpr- eller cvr-nummer til Sankt Vincent Grupperne, som herefter skal indberette til SKAT.

 

Hvordan kan jeg støtte Indbetaling til bankkonto: Reg. nr. 3347, Konto nr. 1097164

Indbetaling kan foretages via netbank, eller PBS, og der kan etableres en fast overførsel (f.eks. kvartalsvis). Du kan også benytte dig af MobilePay nummer. 21 51 90 57. Husk at anføre navn af hensyn til skattefradrag.

10-årskontrakter kan oprettes. Henvendelse til kassereren.

Hvem får bidraget?

Man kan øremærke sin støtte til en bestemt bidragsmodtager. Alle bidrag går ubeskåret til bidragsmodtagerne. Vore administrationsomkostninger dækkes fra anden side.