• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Indkaldelse til Årsmøde 25. maj 2019

Lørdag den 25. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne årsmøde i menighedssalen Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
 5. Indkomne forslag (der er ikke modtaget nogen forslag)
 6. Orientering om planlagte aktiviteter
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Pastoralrådet udpeger et bestyrelsesmedlem for 2 år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

I anledning af 60-års jubilæet indledes mødet med en kort orientering om SVGs start og aktiviteter de første år.

Poul Skallerup, Knud Kluge og Per Skallerup er på valg til bestyrelsen og genopstiller alle. Pastoralrådet har udpeget Sr. Hildegard som medlem af bestyrelsen for de næste to år.

Birgitte le Fevre er villig til genvalg som suppleant, men Erik Bubandt ønsker ikke at genopstille.

Mette Gade har meddelt, at hun er villig til at opstille til bestyrelsen.

Af hensyn til forplejning bedes du give os besked senest onsdag 22. maj, hvis du deltager. Send venligst din tilmelding til stig@vincentgrupperne.dk  og oplys samtidig dit medlemsnr.

Vi vil tilstræbe at gøre det muligt at deltage i Årsmødet via Skype. Hvis du ønsker dette skal vi også have besked senest 22. maj.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Poul Skallerup