• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Betalingsservice

Bestyrelsens opfordring til at tilmelde sig PBS-ordningen for betaling af kontingent og bidrag har været en succes, idet ca. 140 medlemmer på nuværende tidspunkt har meldt sig til ordningen.

Men succesen har også en bagside i form af mere administrativt arbejde i bestyrelsen, ligesom der skal betales et gebyr til PBS for hver enkelt opkrævning fra en bankkonto.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fremover vil reducere valgmulighederne på blanketten til maksimalt 4 gange årligt i månederne februar, maj, august og november. Hermed mindskes bestyrelsens administrative arbejde og SVG vil spare en del penge til PBS.

Den nye tilmeldingsblanket kan ses under PBS-tilmelding. Bemærk, at man højst kan få fradrag for 16.300 kr. i 2019, og at SKAT har fastsat en bagatelgrænse på 200kr.