• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2013

Kære læser,

2012 var et godt år for Sankt Vincent Grupperne. Faktisk så godt at vi skal helt tilbage til 70’erne for at finde et år der i nutidskroner kommer på højde. Hele 607.000 kom der ind, alt indbefattet. Dette gør os i stand til at tilbyde vore støttemodtagere de faste kvartalsbetalinger, vi har forpligtet os til. Vore modtagere kan bedre planlægge deres projekter og stole på, at der hvert kvartal kommer et større beløb, som aftalt i kontrakten. Og kontrakt har vi nu med dem alle – næsten… Én modtager mangler, men det er på vej. Det u-reviderede regnskab er bragt på side 7 i denne pjece.

De senere par år har vi som indsamlende organisation haft forpligtelsen at indberette alle indkomne beløb til SKAT. Alle der er indbetalt under et CPR nummer, vel at mærke. Men det er ikke alle vore trofaste bidragsydere, der har fremsendt deres CPR nummer. Det vil vi varmt anbefale, at alle gør; i disse tider er det jo rart at få lidt fradrag.

Indberetning skal ske via vores hjemmeside under ’kontakt’, eller send en mail. Det er et stort arbejde at indberette alle disse tal til SKAT. For at gøre indberetningen til SKAT mere overkommelig, må vi desværre begrænse antallet af konti til indkommende bidrag til kun at være konto: 3347- 1097164. Vi beder dig om fremover kun at anvende denne konto til indbetaling.

Vi vil gerne takke alle bidragydere for den store støtte i 2012. Der er fortsat stor behov for hjælp til vore bidragsmodtagere. Mange af vore projekter støtter undervisning og uddannelse af børn og unge. Det vil bidrage til, at livsvilkårene for den nye generation forbedres.

Vi håber også på din støtte i 2013.

Bestyrelsen